Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania i dni otwarte z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

środa w godz. 17:00 – 19:00

Zmiany dotyczące drugiego lockdown'u - naniesione na czerwono

Data Typ
7.09.2020 r.

Oddziały: 2b, 2d, 3c, 7a, 7b, 4a

Zebranie
8.09.2020 r.

Oddziały: 2a, 3b, 3d, 4b, 6c, 6d

Zebranie
9.09.2020 r.

Oddziały: 2c, 3a, 3e, 6a, 6b

Zebranie
7.10.2020 r Dzień otwarty
16- 18.11.2020 r. Zebranie
9.12.2020 r.  (czwartek) Dzień otwarty onlineinformacja o zagrożeniach
27- 29.01.2021 r.
- zebrania z rodzicami
podsumowujące I semestr
10.03.2021 r. Dzień otwarty
14.04.2021 r. Zebranie
12.05.2021 r. Dzień otwarty – informacja o zagrożeniach
9.06.2021 r. Zebranie z rodzicami, poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych z przedmiotów i zachowania

Ze względu na pandemię zastrzega się zmianę terminów zebrań i dni otwartych lub sposobu ich organizacji.