Zasady oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Rozkład materiału z zasadami oceniania w roku szkolnym 2020/2021:

j angielski:

klasa 2c, 2d, 3b, 3d:

Ogólne - dla wszystkich klas trzecich:

Edukacja informatyczna - ogólnie - I-III:
Edukacja informatyczna_wymagania Sp374-1_3

biologia:

przyroda:

chemia:

historia:

plastyka:

fizyka:

informatyka:

Muzyka:

j. polski:

matematyka:

wymaganiaedukacyjne-na-poszczegolne-oceny-M_Pachnik_matematyka_20_21

- uwzględniające zdalne nauczanie w roku 2020- pliki pdf: