Stołówka szkolna

Szanowni Państwo,
w naszej szkole działa stołówka. Wydawane są w niej obiady przygotowywane na miejscu. Obiad składa się z dwóch dań, napoju i deseru. Obiady gotują panie Urszula Rechnio, Elżbieta Żebrowska i pan Robert Kociszewski. Na miejscu w stołówce można zapoznać się z gramaturą, wartością energetyczną i szczegółowym składem każdego z posiłków oraz alergenami - informacja zamieszczona na tablicy.
Informacja o tygodniowych jadłospisach wywieszona jest również w szatni szkolnej.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w jadłospisie.

Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne wprowadzony został grafik systematyzujący liczbę dzieci w stołówce w czasie obiadów - w czasie przerw i w czasie lekcji - aktualny grafik: Grafik_obiadów_od_21_października_2020r(pdf)

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu LIPCU i SIERPNIU 2021 r.
dla oddziału przedszkolnego wynosi:

 • LIPIEC: 121,00 (22 dni x 5,50 w okresie 01-30.07.2021 r.)
 • SIERPIEŃ: 38,50 (7 dni x 5,50 w okresie 23-31.08.2021 r.)

Dane do przelewu - Odbiorca wpłaty:
Szkoła Podstawowa nr 374
ul. Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa
rachunek nr 05 1030 1508 0000 0005 5039 1074

w tytule wpłat należy wpisać:
Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz dni

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00

Tel. (22) 610-59-92 wew. 28


SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu CZERWCU 2021 r.

 • dla oddziału przedszkolnego 121,00 zł (20 dni x 5,50 w okresie 01- 31.06.2021 r., bez 03 i 04.06.21 r.)
 • oraz klas I-VII wynosi 88,00 zł (16 dni x 5,50 zł w okresie 01-24.06.2021 r., bez 03 i 04.06.21 r).

W związku z organizacją zajęć opiekuńczo wychowawczych w dniu 04.06.21 r. dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas I-VII odpłatność za obiad w tym dniu jest dodatkowo płatna. Jeżeli dziecko będzie korzystało tego dnia z posiłku, proszę doliczyć do odpłatności za m-c VI/21 kwotę w wysokości 5,50 zł za ten dzień.

 Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 07.06.2021 r.

Dane do przelewu:

Odbiorca wpłaty: Szkoła Podstawowa nr 374
Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa

rachunek nr 05 1030 1508 0000 0005 5039 1074

w tytule wpłat należy wpisać:

Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest wpłata

 

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00

Tel. (22) 610-59-92 wew. 28

W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana


SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu MAJU 2021 r.
 • dla klas IV-VII (system hybrydowy) wynoszą 33,00 zł
  
   (6 dni x 5,50 w okresie: grupa I 17-21.05. i 31.05 2021 r.
   oraz grupa II 24-31.05 2021 r.) 
  Opłaty należy dokonać przelewem 
  na konto bankowe szkoły do dnia 21.05.2021 r.
 • dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-III 
  wynosi: 110,00 zł ( 20 dni x 5,50 w okresie 04-31.05.2021r.) 
  Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły 
  do dnia 10.05.2021 r.
SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2021 r.
 Dla dzieci klas I-III wynosi: 99,00 ( 18 dni x 5,50 w okresie 07-30.04.2021r. )
 Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 15.04.2021 r.
Informujemy, że odpłatność za obiady  w miesiącu  KWIETNIU  2021 r.

dla  oddziału przedszkolnego  55,00 zł (  10  dni x 5,50 w okresie 19- 30.04.2021r.  )

Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia  30.04.2021 r.

ZASADY OPŁAT ZA ŻYWIENIE W SZKOLE

Odliczamy pojedyncze dni nieobecności na obiedzie.
Rezygnację z posiłków, a także nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu i powyżej jednego dnia należy zgłaszać do godz. 900 osobiście, pisemnie lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (22 610 59 92) lub u Intendenta (22 610 59 92 wew.28)
Śniadania i obiady, które nie zostaną odwołane, nie będą odliczone (trzeba będzie za nie zapłacić)
REZYGNACJE Z OBIADÓW W NASTĘPNYM MIESIĄCU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO INTENDENTA DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA (np. w listopadzie rezygnacja to należy to zgłosić do końca października)
Opłaty za posiłki przyjmowane będą w ostatnim tygodniu poprzedniego m-ca do 7 dnia za dany miesiąc jako termin ostateczny.
Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki.

p. Urszula Rechnio


Jadłospisy na kolejne miesiące roku szkolnego 2020/21 układa p. Urszula Rechnio, z którą można się kontaktować przez e-mail: intendent@sp374.pl

 

Jadłospis (pdf) na grudzień 2020: JADŁOSPIS grudzień_2020

Jadłospis (pdf) na listopad: JADŁOSPIS XI 2020

Jadłospis (pdf) na październik: JADŁOSPIS październik 2020 r

Jadłospis (pdf) na wrzesień (od 3 września): wrzesień 2020 (uzupełniony)