SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zarząd Samorządu Szkolnego 2019/2020

Pierwsze spotkanie z Dyrektorem

Dnia 18 października 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego z Panią Dyrektor Mariolą Sobolewską. Przewodnicząca- Weronika Walczak wraz z pozostałymi członkami Rady SU tj. Filipem Szymańskim, Hanną Gałązką, Marią Brzóską i Aleksandrą Janiak (widoczni na zdjęciu) zaprezentowali swój plan pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych działań. Rozmawiano m. in. o uroczystościach i przedsięwzięciach szkolnych, w które włączy się Samorząd, o pomyśle na aktywną przerwę, szkolnej dyskotece andrzejkowej, kiermaszu bożonarodzeniowym i wielu innych ważnych sprawach związanych z życiem szkoły.

Pani Dyrektor zadeklarowała swoją pomoc i wsparcie w rozwijaniu uczniowskiej samorządności. Wspólnie też zadeklarowano gotowość do dalszych spotkań i rozmów.

Minigaleria

opiekun SU
p. Marcin Kondratowicz


W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2019 r. przedstawicie SU złożyli życzenia Dyrektorowi, Kadrze Pedagogicznej i Pracownikom niepedagogicznym.

 p. Marzena WardawyPod koniec września odbyła się kampania przedwyborcza. W czasie spotkania w sali gimnastycznej kandydaci przedstawili swoje programy publice szkolnej  i zaprezentować się uczniom z równoległych i starszych klas.

Korytarz szkolny bogato oklejony został plakatami kandydatów.

p. Marzena WardawySkład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Przewodnicząca: Marta Konieczna z klasy 3a
Zarząd SU: Patrycja Narecka z klasy 3a
Antonina Kur z klasy 4c
opiekun SU: Anna Sibilska

 


Klub Młodego Wolontariusza swoimi działaniami objął także czworonożnych przyjaciół. Regularnie odwiedzał schronisko dla psów w Falenicy, gdzie chętni uczniowie klas starszych wyprowadzali pieski na spacery. Młodsze klasy zaś zbierały dary dla odwiedzanych zwierząt - karmę, koce, zabawki.

czerwiec 2019Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca
Paulina Midzio, klasa 3b gim,

Zastępca przewodniczącej
Natalia Krawczyk, klasa 3b gim,
– Aniela Bultrowicz,
klasa 3b gim,

Sekretarz
Patrycja Narecka, klasa 2a,

Opiekunowie:

 • Katarzyna Golc,
 • Joanna Kozłowska - Borys,
 • Anna Sibilska,
 • Marek Milczarek

W roku szkolnym 2017/18 w działania samorządu włączone zostały klasy młodsze szkoły podstawowej.

Plan_pracy_Samorządu_Uczniowskiego_SP374_2017na2018

Wybory do samorządu odbyły się dnia 12 października 2017 roku.


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Samorząd Uczniowski wspiera czytelnictwo i zapraszamy do wzięcia udziału w akcji, której celem jest poszerzenie księgozbioru naszej szkolnej biblioteki o pozycje atrakcyjne dla uczniów klas 1- 4.
Wszystkich, którzy kochają czytać i wiedzą, jak przyjemne i pożyteczne jest obcowanie z literaturą już od najmłodszych lat, zachęcamy do przekazania do naszej biblioteki książek atrakcyjnych dla dzieci w wieku 6 - 10 lat (opowiadania, komiksy, lektury, książki o świecie, przyrodzie, technice i inne).
Książki można składać na pierwszym piętrze (osoba odpowiedzialna: Magdalena Łęcka, nauczyciel wspomagający w klasie 1b, logopeda).

p. Magdalena Łęcka


Konkurs na bombkę/ ozdobę choinkową lub stroik świąteczny albo kartkę świąteczną ogłoszony pod koniec listopada 2017r.


 

SZKOŁA DEMOKRACJI

Mamy przyjemność poinformować całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie o przystąpieniu naszej szkoły do rocznego projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ambasadą Amerykańską.

Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Nasza szkoła;
 • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
 • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
 • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat "Szkoła Demokracji" potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Chcielibyśmy przybliżyć Wam, w jaki sposób zrealizowaliśmy dotychczas dwa wyzwania z programu. 

 1. Skompletowanie zespołu projektowego

 Skompletowaliśmy zespół projektowy na jednym z październikowych posiedzeń samorządu uczniowskiego. Do projektu mógł zgłosić się każdy uczeń i uczennica naszej szkoły. W skład zespołu wchodzą: pani Anna Sibilska, reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: uczennice klasy III b oddziałów gimnazjalnych- Paulina Midzio, Natalia Krawczyń, Aniela Bultrowicz  oraz Mariola Jodko uczennica klasy III c i Liwia Bartnik uczennica klasy II c. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Golc.

W zależności od potrzeb zespół jest modyfikowany i dołączają do niego uczniowie i uczennice innych klas, którzy chętnie angażują się w nasze przedsięwzięcia.

Członkiem wspierającym zespołu jest pani dyrektor szkoły, Lilla Fota-Giedz, która wspiera działania zespołu. Do zrealizowania części wyzwań konieczne będzie z pewnością zaangażowanie innych osób – innych nauczycieli, uczniów, przedstawicieli rady rodziców, itp.

 1. Wybór wyzwań do projektu

Samorząd uczniowski na spotkaniu, w którym brali udział reprezentanci każdej klasy naszej szkoły, przegłosował jakie wyzwania z każdego obszaru będziemy realizować.

 1. Realizacja wyzwań

Chcemy Wam zaprezentować wyniki naszej pracy.

Z pierwszego obszaru „Wybory do władz samorządu uczniowskiego” wybraliśmy wyzwanie: Uczniowie starszych klas lub przedstawiciele władz SU organizują i prowadzą zajęcia o wyborach dla uczniów klas młodszych.

Do tej pory w naszej szkole nie mieliśmy młodszych kolegów, dlatego postanowiliśmy zapoznać również najmłodszych z ideą samorządności szkole.

Podczas wyborów uczniowie i uczennice szkoły decydują, jakie osoby będą ich reprezentantami i reprezentantkami. To, kto i w jaki sposób zostanie wybrany, wpływa na jakość pracy samorządu przez kolejną kadencję. Wybory do władz SU to dla większości młodych pierwsze doświadczenie demokracji w praktyce. Od tego, jakie to będzie doświadczenie, zależy zatem nie tylko, czy nowo wybrany samorząd uczniowski stworzą odpowiednie osoby, ale również postawa wobec wyborów w ogóle.

Szkoła demokratyczna powinna dbać o przestrzeganie zasad i procedur demokratycznych, lecz oddaje uczniom i uczennicom odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Opis realizacji  1 wyzwania

Czym jest demokracja? Uczymy się podejmować demokratyczne wybory.

Realizując pierwsze wyzwanie Szkoły Demokracji, przedstawiciele SU wraz z uczennicami zaangażowanymi w realizację projektu przygotowali i przeprowadzili zajęcia dla młodszych klas naszej szkoły, klasy III i IV SP. Tematem zajęć było wyjaśnienie młodszym kolegom i koleżankom na czym polega demokracja i demokratyczne wybory. Uczennice klas gimnazjalnych przygotowały dla dzieci prezentację, która przybliżyła im to trudne zagadnienie. W ramach warsztatów dzieci podawały przykłady demokracji, które zauważają wokół siebie. Zapoznały się również z procedurami demokratycznych wyborów. Z dużym entuzjazmem wzięły udział w głosowaniu demokratycznym na ulubiony przedmiot w szkole. Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania z pięcioma przedmiotami do wyboru. W atmosferze tajemniczości dzieci wrzucały swoje głosy do zamkniętej na mały kluczyk urny do głosowania. Następnie wybrana wcześniej komisja do liczenia głosów otworzyła urnę i przeliczała ilość wyborów na ulubiony przedmiot. W wyniku głosowania, okazało się, że ulubionym w szkole przedmiotem dla nich jest wychowanie fizyczne. Uwieńczeniem zajęć było wspólne sformułowanie pojęcia "demokratyczne wybory". Młodzi uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy uznania przygotowane przez dziewczęta z grupy projektowej.

Uczennice będące w grupie projektowej z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem przyjęły na siebie realizację zadania z pierwszego wyzwania. Samodzielnie i niezwykle kreatywnie opracowały scenariusz zajęć dla młodszych kolegów i koleżanek. Opiekunowie SU służyli uczennicom radą i konsultacjami w kwestii przygotowania zajęć.

Warsztaty były dla nas kolejnym krokiem w integracji młodzieży gimnazjalnej z uczniami młodszych klas szkoły podstawowej w tworzonej przez wszystkich naszej szkole, którym przyświecał duch tolerancji, integracji i demokracji. Cieszy nas zaangażowanie młodzieży w opiekę i kształcenie młodszych kolegów.
Wiemy, że to początek naszej drogi, bo przed nami stoi wiele wyzwań, które chcemy podjąć.

 

Z drugiego obszaru : „Komunikacja i media” wybraliśmy wyzwanie :   „Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole”

Zaangażowanie w życie społeczne szkoły w dużym stopniu zależy od komunikacji. Dostęp do informacji umożliwia udział w różnych formach aktywności, ponadto samo prowadzenie szkolnych mediów jest wartościową formą zaangażowania się uczniów i uczennic w życie placówki.  Udzielanie pełnego i zrozumiałego komunikatu sprawia, że czujemy się potraktowani poważnie, a jednocześnie bezpiecznie – wiemy czego się spodziewać oraz co jest od nas wymagane.

Bardzo częstym wyzwaniem jest to, że duża część uczniów i uczennic nie wie, co robią władze samorządu, przez co nie czują tego, że rzeczywiście oni ich reprezentują, nie postrzegają działań inicjowanych przez władze SU jako swoich, nie wiedzą jak uzyskać od nich wsparcie i realizować swoje pomysły. Przez to, nie realizuje się w rzeczywistości to, że SU to wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

 

Opis realizacji  2 wyzwania

Jak się ze sobą komunikujemy?

Wprowadzamy stały sposób komunikacji na linii władze SU – uczniowie oraz uczniowie – władze SU.

Po przeanalizowaniu skuteczności przekazu informacji postanowiliśmy pozostać przy działających już kanałach komunikacyjnych oraz wprowadzić zupełnie nowy sposób przekazu informacji. Posiadamy tablicę informacyjną, na której zamieszczamy istotne wiadomości z życia społeczności szkolnej, ogłoszenia oraz inne informacje. Najistotniejsze  z nich ogłaszane są przez "samorządowego trybuna" , który odczytuje je odwiedzając poszczególne klasy. Organizujemy również specjalne apele samorządowe, aby podzielić się np. naszymi sukcesami, czy planami na forum całej szkoły. Nasza placówka ma kameralny charakter, wszyscy uczniowie się znają. Nie ma więc problemu, aby dotrzeć do przedstawicieli SU, czy opiekunów i podzielić się swoimi opiniami lub przekazać własne uwagi. Jednak, aby zapewnić bardziej anonimowy kontakt (dla wszystkich nieśmiałych) przygotowaliśmy skrzyneczkę SU. Do skrzyneczki uczniowie mogą wrzucać karteczki z wnioskami, uwagi, zastrzeżeniami dotyczącymi pracy SU. Nasza skrzyneczka ustawiona jest w widocznym miejscu, łatwo dostępnym nawet dla najmłodszych. Raz na dwa tygodnie przewodnicząca SU wraz z zastępcą przeglądają zawartość skrzynki, wnioski zaś przedstawiają na cyklicznych zebraniach Zarządu SU. Innowacją w naszych kontaktach jest natomiast blog SU. Od drugiego semestru rusza Blogosfera - integralna część strony internetowej szkoły. Na blogu tym zamieszczane będą informacje związane z działalnością SU, dokumenty, aktualne wydarzenia. Zamierzamy także zaprezentować sylwetki uczniów tworzących zarząd Samorządu oraz nauczycieli opiekunów.

Przy realizacji naszego wyzwania potrzebowaliśmy pomocy administratora szkolnej strony internetowej, który założył nam blog SU (który ruszy od drugiego semestru). Była to nieoceniona pomocna dłoń, tym bardziej życzliwa, iż pochodzi ona od taty absolwentki naszej szkoły. Bardzo cieszy nas zainteresowanie nową formą przekazu informacji. Zgłosiło się wielu uczniów chcących pracować przy prowadzeniu samorządowej części Blogosfery. Otrzymaliśmy również pozytywny odzew i deklaracje pomocy ze strony rodziców.

Niebawem ukaże się opis kolejnego wyzwania, które podjęliśmy w ramach realizacji projektu „Szkoła Demokracji”.

Czekamy na Wasze opinie i pomysły związane z projektem.

Liczymy na Waszą współpracę.

Obejrzyjcie również zdjęcia (niebawem), które zrobiliśmy w trakcie realizacji wyzwań.

Samorząd Uczniowski

koniec pierwszego okresu 2017/2018

 

 

 

----------------------------------------------------

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca

Paulina Midzio, klasa 2b,

Zastępca przewodniczącej

Natalia Krawczyk, klasa 2b,

Skarbniczki

Elżbieta Stefańska, klasa 2d,
Julia Facon, klasa 1b

Opiekunowie:

 • Katarzyna Golc,
 • Joanna Kozłowska - Borys,
 • Anna Sibilska,
 • Marek Milczarek

Plan pracy SU na rok szkolny 2014/2015 plik pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego plik pdf

Relacje z wydarzeń:

22g_suKiermasz używanych podręczników - wrzesień 2014
Już od pierwszych dni nowego roku szkolnego ruszył kiermasz używanych podręczników. Skorzystali z niego we wrześniu zarówno uczniowie klas pierwszych, jak i pozostałych klas. Kiermasz ma znaczenie ekologiczne, ale również uczy przedsiębiorczości. Możliwość odsprzedania podręczników skłania uczniów do szanowania ich w ciągu roku szkolnego, jak również pozwala zebrać środki na zakup kolejnych książek. Ostatnie książki należy odebrać od p. Katarzyny Golc na początku października 2014 r.

admin

22g_su

Wybory do samorządu szkolnego 2014/2015
Ogłaszamy zapisy dla chętnych do SU. Uczniowie zainteresowani pracą w samorządzie proszeni są o zgłaszanie się do p. Joanny Kozłowskiej-Borys. Wybory do samorządu zaplanowane są na październik. Poprzedzone będą kampanią wyborczą...

admin i p. Katarzyna Golc

22g_su

Integracja klas pierwszych
Na koniec września został zaplanowany i przygotowany z udziałem Samorządu Uczniowskiego grill integrujący uczniów i rodziców klas pierwszych. Impreza odbyła się na boisku szkolnym naszego Gimnazjum. Szczegółowa relacja znajduje się w "aktualnościach" pod datą 26.09.2014.

admin

22g_su

Zbliżają się wybory do Samorządu Uczniowskiego...
Trwa Kampania Wyborcza uczniów - kandydatów do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Tymczasowo pracują uczniowie wyłonieni na zeszłoroczną kadencję tj. Karolina i Janek.
Z niecierpliwością czekamy na rezultaty, a spacerując po szkole, czytamy plakaty z obietnicami wyborczymi nowych kandydatów.

admin

Organizujemy Ślubowanie Klas Pierwszych
zaproszenie_su4Kliknij, by zobaczyć całość

admin

22g_su

Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 14 października 2014 odbyła się w naszej szkole uroczystość, w trakcie której uczniowie klas pierwszych ślubowali na Sztandar i imię Patrona. Potem uczniowie spotkali się z wychowawcami. Dzień minął szybko i można zaliczyć go do udanych.

admin

22g_su

Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły
Samorząd Uczniowski w dniu 14.10.2014 r. z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, złożył każdemu nauczycielowi i pracownikowi Naszego Gimnazjum serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wszystkiego najlepszego!!!!!!!!!

Katarzyna Golc i admin

ken2014
Kliknij w grafikę, żeby zobaczyć ją w powiększeniu

22g_su

Trwa zbiórka pieniędzy - "Pola nadziei"
Jak co roku przygotowujemy się na zbliżającą się wielkimi krokami akcję "Pola nadziei".
Zaprosiliśmy księdza Andrzeja Dziedziula, zajmującego się wolontariacką pracą w hospicjum, będziemy razem sadzić żonkile...
A to wszystko już 15.10.2014...

admin

22g_su

Znamy termin wyborów do samodządu
Już w najbliższy piątek - 24 października 2014 roku - obdędą się w naszym gimnazjum wybory do samorządu szkolnego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i życzymy powodzenia wszystkim kandydatom.

admin i p. J. Kozłowska-Borys

22g_su

Sprawozdanie z kiermaszu podręczników używanych w roku szkolnym 2014/2015
Samorząd Uczniowski Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen Piotra Szembeka w Warszawie zorganizował kiermasz podręczników używanych dla uczniów naszej szkoły. Kiermasz trwał od 23.06.14 - 27.06.16 oraz od 01.09.14 - 30.09.14 i odbywał się na terenie naszego gimnazjum w Sali nr 22. Opiekę nad przebiegiem kiermaszu sprawowali opiekunowie samorządu: K. Golc; J. Kozłowska- Borys; M. Milczarek oraz J. Jasiewicz.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Nowością zaproponowaną w tym roku przez samorząd było podjęcie odpowiedzialności przez uczniów za sprzedaż swoich podręczników. Każdy miał przyjść z wycenionym pakietem książek i umiejętnie go zareklamować i sprzedać. Okazało się, że wśród naszych uczniów wielu z nich wykazuje się dużą przedsiębiorczością. Uczniowie naszego gimnazjum w dużej mierze wyposażyli się w brakujące im podręczniki korzystając z kiermaszu.
Samorząd uczniowski planuje przeprowadzenie kiermaszu używanych podręczników w przyszłym roku szkolnym.

p. Katarzyna Golc

22g_su

Konkurs - Mistrzowie grozy
Ogłaszamy konkurs Halloween na najciekawsze przebranie oraz dekorację klasy. To nie wszystko!!! Chętnych i mających "dobre pióro" gorąco zachęcamy do napisania wiersza lub opowiadania grozy.
Z niecierpliwością czekamy na wasze pomysły!!!
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 05.11.2014 r.

p. Katarzyna Golc

22g_su

Wręczenie nagród za "Halloweenowy konkurs" i "Opowiadanie grozy"
Wręczenie nagród nastąpiło dnia 12 listopada 2014 r.
Szczegóły w podstronie konkursy i aktualności roku szkolnego 2014/15. Gratulujemy zwycięzcom!

p. Katarzyna Golc

22g_su

Zapraszamy na dyskotekę
Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza uczniów z Boremlowskiej na Dyskotekę Andrzejkową, które odbędzie się 24.11.2014 r. w naszym Gimnazjum. Przewidujemy wróżby, karaoke oraz inne konkursy. Zaczynamy o 16:30, a kończymy pląsy o 20:00. Wstęp tylko 2 zł. (Pamiętamy o kartce ze zgodą rodzica na samodzielny powrót do domu). Gorąco zapraszamy!

p. Katarzyna Golc

22g_su

Dyskoteka Andrzejkowa
W dniu 24 listopada 2014 odbyła sie w naszym gimnazjum Dyskoteka Andrzejkowa organizowana przez samorząd szkolny. W jej trakcie nasi uczniowie mogli wyrzucić z siebie pokłady energii oraz zaprezentować swoje umiejętności na parkiecie. Jednak nie ma dobrej zabawy bez odpowiedniej muzyki oraz choreografii, za którą odpowiedzialny był niezastąpiony Grzegorz Dąbrowski, za co serdecznie mu dziękujemy. Obok muzyki i tańców zgodnie z tradycją andrzejkową uczestnicy mogli spróbować za pomocą wróżb z przymrużeniem oka określić, jak będzie miała na imię ich druga połowa oraz co może ich spotkać w niedalekiej przyszłości. I choć frekwencja nie była duża to zabawa była przednia. Cieszymy się z udanej imprezy i mamy nadzieję na spotkanie za rok.

opiekunowie SU
p. Joanna Kozłowska-Borys
i p. Marek Milczarek

22g_su

Mikołajki
Dnia 5 grudnia, w przededniu imienin Mikołaja, uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez SU. Wygrywała klasa, w której najwięcej uczniów miało elementy stroju św. Mikołaja, zwłaszcza czapkę. Do zabawy przyłączyli się pracownicy szkoły z Panią Dyrektor na czele. Więcej szczegółów w aktualnościach.

admin

su2015

 Do Siego Roku!
22g_su
Życzenia dla Nauczycieli
wręczone dnia 13 grudnia 2014 roku


[...] To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
[...] To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Radosnych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzą:
Opiekunowie oraz Samorząd Uczniowski

fragmenty wiersza Emilii Waśniowskiej pt.: TO WŁAŚNIE TEGO WIECZORU
(źródło wiersza: magia-swiat.web21.pl/to-wlasnie-tego-wieczoru)

22g_su

Zaczytani - kwiecień 2015
Samorząd Uczniowski Gimnazjum Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka zachęca wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do włączenia się w akcję zaczytani.org. Jest to ogólnopolska kampania społeczna, dzięki której powstaną biblioteki w szpitalach, domach dziecka, hospicjach. Kampanii zaczytanych towarzyszy akcja edukacyjna promująca czytelnictwo. Patronują jej Pani Prezydentowa Anna Komorowska, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta i wiele znaczących postaci ze świata kultury.
Dla placówek, które nazbierają największą ilość książek, organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody!
Biblioteka szkolna czeka na darczyńców!

22g_suKonkurs - kwiecień 2015
Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na logo naszej szkoły. Wszystkie informacje są zawarte w regulaminie - poznaj je tutaj (pdf). Zapraszamy do udziału!

p. Joanna Jasiewicz - opiekun SU

 

22g_su

 

Pomoc dla Ukrainy - kwiecień i maj 2015

autor. Tomasz Śleszycki

autor zdjęcia: p. Tomasz Śleszycki

2015worki02

Zbiórkę darów poprzedziła prelekcja ze zdjęciami i filmem obrazującym sytuację Ukrainy. Autor zdjęcia: p. Tomasz Śleszycki

Wiosną Fundacja „Otwarty dialog”  zwróciła się do Dyrekcji i społeczności naszej szkoły o przeprowadzenie zbiórki używanej odzieży na potrzeby sierocińca na Ukrainie.
Przedstawiciel fundacji wygłosił prelekcję o dramatycznych potrzebach ludzi na dotkniętej wojną Ukrainie, zaprezentował film oraz zdjęcia i zaapelował o pomoc.
Organizacją zbiórki zajął się Samorząd Uczniowski z przewodniczącą Karoliną Mijas i opiekunkami: panią Katarzyną Golc i panią Joanną Jasiewicz.
Społeczność szkoły nie pozostała głucha na potrzeby dotkniętych wojną.
Rodzice uczniów okazali ofiarność.
Gdy u nas był stan wojenny, słała nam pomoc cała Europa. Dary wydawano potrzebującym także przy kościele na Szembeka. Teraz my mogliśmy okazać pomoc potrzebującym.

p. Tomasz Śleszycki