RODO

Zaktualizowana dokumentacja dla uczniów - obowiązująca od 1 września 2020 r., którą wypełniają Rodzice na początku roku szkolnego:

  1. oswiadczenie rodzicow(docx) - oświadczenie rodziców dotyczących kontaktu oraz informacji dotyczących alergii, chorób dziecka
  2. zgoda(docx) - zgoda na wykorzystanie wizerunku i twórczości ucznia
  3. upowaznienie(docx)- upoważnienie do odbioru ucznia ze szkoły
  4. Oświadczenie(docx) - oświadczenie dotyczące uczęszczania na religię/etykę oraz wdż
  5. Rada rodzicow(docx)- upoważnienie wraz z klauzą informacyjną (drukowane dwustronnie) dla członków rady rodziców
  6. ŚWIETLICA (docx)- zawiera upoważnienie do odbioru ucznia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku i twórczości ucznia

--------------

 klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników
Klauzula informacyjna (pracownicy)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna (rodzice)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników rekrutacji
Klauzula informacyjna (rekrutacja)

informacja o wykorzystaniu wizerunku i twórczości dziecka
informacja o wykorzystaniu wizerunku (dzieci)_sp374_i_zgoda

informacja o wykorzystaniu wizerunku rodzica, pracownika
informacja o wykorzystaniu wizerunku (rodzice, pracownicy)_sp374_i_zgoda

regulamin monitoringu w Szkole Podstawowej nr 374
regulamin_monitoring_sp_374

Uaktualnione dokumenty - pdf:

-----------------------

Inspektor danych osobowych
Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka

Imię i nazwisko - Agnieszka Korycka

Adres e-mail -  akorycka@dbfopld.waw.pl

Pliki w załącznikach są w formacje pdf. Najpierw otwiera się podgląd graficzny. Ponowne kliknięcie powoduje otwarcie załącznika w całym oknie.

ostatnia aktualizacja: 14 września 2020 r.