Rekrutacja na rok szk. 2020/2021

Szanowni Państwo, Rodzice i Kandydaci
rozpoczynamy nabór
na rok szkolny 2020/2021

do oddziałów przedszkolnych,

do klas pierwszych, czwartych i siódmych SP 374.


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.


 

Serdecznie zapraszamy
Rodziców i Kandydatów do oddziałów zerowych i klas I

na spotkanie informacyjne
oraz zapoznanie się z ofertą naszej placówki

w dniu 27 lutego 2020 r.  (czwartek) o godz. 18.00.

Rodziców i Kandydatów do klas IV i VII

zapraszamy na spotkanie informacyjne

w dniu 3 marca 2020 r.  (wtorek) o godz. 17.30.

Na zebraniach z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami, będą mieli Państwo i Uczniowie możliwość obejrzenia naszej szkoły, poznania wizji i planów, a dla przedszkolaków i uczniów przygotowaliśmy ciekawe warsztaty i występy taneczno – wokalne.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i oczekiwania.

informacje dla kandydatów do zerówki


Pliki doc i pdf dotyczące rekrutacji
do zerówki, klasy pierwszej,

czwartej i siódmej:

Dla kandydatów do 4-ej i 7-ej klasy (pdf):