Rada Rodziców – rok szkolny 2020/2021

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 • Hardecka Katarzyna 6C - Przewodnicząca
 • Szleszyński Bartłomiej 3C – Wiceprzewodniczący
 • Woźniak Magdalena 2D - Skarbnik
 • Chybowski Marcin 4B - Sekretarz
 • Cymerman-Dąbrowska Anna 2B - Członek

Skład   Komisji  Rewizyjnej:

 • Pan  Tomasz  Wojciechowski  -  przewodniczący
 • Pan  Maciej  Bartosiewicz  -  wiceprzewodniczący
 • Pani  Anna  Grzonkowska - członek

 Przedstawiciele wg klas:

 • Konopka Katarzyna 0A
 • Wójcik Aneta 1A
 • Bartosiewicz Maciej 1B
 • Grzonkowska Anna 1C
 • Pyszna Monika 1D
 • Ostrowska Anna 2A
 • Wojciechowski Tomasz 2C
 • Kądziela-Niemczynowicz Maria 3A
 • Augustyn-Mrzygłód Izabela 3B
 • Łączyńska Dominika 3D
 • Leszczyńska Aleksandra 3E
 • Stojak Agnieszka 4A
 • Wojcieszek Katarzyna 6A
 • Rogozińska Sylwia, Rolińska Izabela 6B
 • Dobrzeniecka Beata 6D
 • Linkiewicz Karol 7A
 • Machnikowska Marta 7B

W roku szkolnym 2020/2021 proponowana, dobrowolna roczna składka na RR to:

 • 100 zł./jedno dziecko w SP374
 • oraz 150zł/dwoje lub więcej dzieci w SP374.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku PKO:

11 1020 1127 0000 1702 0310 8313 lub u klasowych przedstawicieli.

Kontakt elektroniczny z Radą Rodziców:
radasp374@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców - plik pdf:
regulamin RR SP374