Projekt “Weź oddech”

Projekt gimnazjalny 2017/2018 "Weź oddech"

Projekt realizują uczniowie pod opieką dwóch opiekunów – p. Moniki Trzaski i p. Barbary Radeckiej. W ramach projektu uczniowie poznają przyczyny niskiej emisji, smogu i jego wpływu na nasze zdrowie. Przygotują ulotki informujące o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Przeprowadzona zostanie ankieta wśród Rodziców, podczas której chcielibyśmy sprawdzić świadomość mieszkańców, jakim powietrzem oddychają.
Temat smogu jest tematem ogólnopolskim, ostatnio również Librus - dziennik elektroniczny również przygotował gotowe scenariusze o smogu i zostały one przesłane wszystkim nauczycielom. Warto więc wspomnieć, że my realizujemy projekt zewnętrzny. Działania zostały rozdzielone wśród naszych uczniów. Została już przygotowana gazetka informująca o projekcie i zawieszona na drugim piętrze. Uczniowie monitorują codziennie jakość powietrza. Po realizacji projektu planujemy umieścić zdjęcia z projektu lub na bieżąco umieszczać na stronie.

p. Monika Trzaska


Każdego dnia wdychamy 16 kilogramów powietrza. Jakość powietrza zależy od lokalizacji, pogody i pory roku, ale przeważnie jest bardzo niska. Badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków i Polek pozytywnie ocenia czystość powietrza, którym oddycha na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze zdrowie.

Niska emisja, czyli… niewielka i niegroźna? Choć nazwa brzmi całkiem niewinnie, to niestety niska emisja jest poważnym problemem polskich miast. Stanowi też duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Co więcej, jest ona powodowana przez często nieświadomych problemu ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodzą sobie i innym. Na szczęście problem ten jest dostrzegany coraz wyraźniej, dzięki czemu walka z niską emisją przynosi pozytywne rezultaty.

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego.

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc).

My, jako społeczność szkolna, chcielibyśmy włączyć się w ogólnopolską akcję promującą ograniczenie niskiej emisji i smogu. Uczestniczymy w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Warszawo, weź oddech’’.