Projekt Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2018

Projekt
dofinansowany w ramach
Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych-
„100 lat Niepodległej –
oczami uczniów Szkoły Podstawowej nr 374.”

 

Projekt ten realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, Realizacja projektu zaplanowana jest od 25 II 2018r. do 30 XI 2018r.

Jest to projekt dotyczący obszaru działań edukacyjno – kulturalnych związanych ze 100-stuleciem odzyskania niepodległości. Adresatami projektu są uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczność Szkoły Podstawowej nr 374. Głównymi celami projektu są:

 • Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów dziejami ojczystymi.
 • Budowanie postawy szacunku wobec walki minionych pokoleń Polaków o wolność.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu.
 • Rozwój zainteresowań własnych uczniów.
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

W ramach projektu od lutego 2018 zrealizowaliśmy następujące działania:

 1. Wywiad uliczny „Jak Polacy chcą obchodzić Święto Niepodległości? Uczniowie przeprowadzili ankietę wśród społeczności lokalnej, której efektem będzie opracowanie scenariusza obchodów Dnia Niepodległości- wywiady przeprowadziła klasa 3b z p. Anną Sibilską

 

 1. Lekcje muzealne:

Klasy 2a, 2b, 2c, 2d – uczestniczyły w lekcjach muzealnych prowadzonych w oddziale Muzeum Niepodległości –Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej pt. „Polskie drogi do niepodległości” Lekcje przybliżyły uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkład w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczniowie poznali też trudności pierwszych lat istnienia II RP.

Klasy 3a, 3b, 3c 3d uczestniczyły w lekcji muzealnej w Muzeum Historii Polski pt. „Przystanek Niepodległość” W lekcji wykorzystano film „Przystanek Niepodległość" prezentujący najważniejsze problemy pierwszych miesięcy niepodległości. Lekcję uzupełnił warsztat ze źródłem historycznym - analizą fragmentów pierwszych dokumentów polskich władz państwowych.

Lekcje zamówiły koordynatorki projektu, a uczniowie uczestniczyli w nich pod opieką wychowawców i chętnych do współpracy nauczycieli.

Z wizyty w muzeach sporządzona została wystawa – prezentowana podczas uroczystości poświęcenia sztandaru naszej szkoły w dniu 19 czerwca 2018r., którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Marii Błaszkiewicz i p. Wioletty Sztark

 

 1. Przygotowanie wystawy o bohaterach i bohaterkach walczących o niepodległość w latach 1795-1918, w wyniku której uczniowie poznają sylwetki twórców wolnej Polski – w ramach tego zadania każda klasa wraz z wyznaczonym opiekunem wykonała plakat prezentujący jedną postać historyczną – plakaty utworzyły wystawę, która była prezentowana podczas uroczystości poświęcenia sztandaru naszej szkoły w dniu 19 czerwca 2018r.

 

 1. Przeprowadzenie I edycji Dzielnicowego Konkursu Poetyckiej Twórczości Własnej „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Celem konkursu było: inspirowanie uczniów do aktywnej twórczości, rozwijanie zdolności pisarskich i recytatorskich, kształtowanie poczucia dumy Narodowej, odkrywanie i promowanie młodych talentów. Efektem był tomik poezji autorstwa uczestników, który został opracowany i wydany w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Koordynatorami konkursu byli p. Krystyna Choińska i p. Marcin Kondratowicz.

 

Projekt będzie kontynuowany do listopada 2018r. i realizowane będą zadania zaplanowane w harmonogramie: m. in. warsztaty dotyczące symboli narodowych, koncert pieśni patriotycznych, flash mob i bal niepodległościowy.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do współpracy.

 

Koordynatorzy projektu na terenie szkoły

p. Anna Sibilska

p. Wioletta Sztark (autorka notatki)

Za zdjęcia  (z 6.06.2018) dziękujemy pani Wioletcie Sztark