Projekt unijny – “BLIŻEJ RYNKU PRACY”

plakatZIT(pdf)

 

Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach- łącznie 78os.(74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy,a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI2019r.

Zakres tematyczny: Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Wsparcie obejmuje rozwiązania:

 • uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych,realizujących zadania z tego zakresu.
 • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego,w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe: Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

 1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;
 2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie-78;
 3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;
 4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego -22;
 5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego -49;
 6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu -4000;
 7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;
 8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego


Aktualności - plik pdf: Blizej_rynku_pracy_aktualności

Oświadczenie uczestnika i opiekuna - plik pdf: Oświadczenie_uczestnika_Projektu

Regulamin projektu - plik pdf: REGULAMIN_PROJEKTU

Lista uczestników z klasy 2a gim:

Wiktoria B.
Bartosz B.
Klaudia C.
Dawid D.
Jan G.
Michał G.
Eryk J.
Liwia K.
Igor K.
Marta K.
Krystian K.
Łukasz K.
Gabriela K.
Maksymilian K.
Aleksander M.
Antoni M.
Aleksandra M.
Patrycja N.
Zuzanna P.
Katarzyna P.
Mikołaj P.
Maciej S.
Jan S.
Angelika S.
Mateusz T.
Szymon T.
Adam W.
Bartosz W.
Michał W.
Jakub Z.