Projekt UNICEF

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Szkolnego Klubu UNICEF. Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej, (...) niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

W ramach programu bierzemy udział w akcjach edukacyjnych i organizujemy zadania przewidziane przez UNICEF na dany rok szkolny. Naszym celem jest budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i do śledzenia informacji zamieszczanych w "Kąciku UNICEF"!

p. Magdalena Łęcka


Projekt „U – Raportu” w naszej szkole

Konwencja o prawach dziecka jasno stanowi, że dzieci mają prawo do wyrażania swojego zdania (Artykuł 12 Konwencji stanowi o prawie każdego dziecka do formułowania opinii oraz swobodnego wyrażania sądów we wszystkich kwestiach, które mogą je dotyczyć.).

„Zdanie to powinno być wysłuchane i brane pod uwagę przez dorosłych, którzy decydują o dzieciach. Niestety nie zawsze jest to respektowane. Brakuje też dobrych przykładów jak dzieci mogą uczestniczyć w procesie współdecydowania o ważnych z ich perspektywy sprawach. Bardzo często zdanie najmłodszych jest pomijane tylko dlatego, że dorośli są przekonani, iż dzieci nie będą w stanie wyrazić swojej opinii na jakiś temat, bądź zwyczajnie nie interesują ich te zagadnienia. W takiej sytuacji łatwiej i szybciej jest zdecydować za nie. Jest to błędne przekonanie”.

9.02.2018 r w ramach Szkolnego Klubu Unicef i przy pomocy Samorządu Uczniowskiego przeprowadziliśmy wśród uczniów sondaż. Zadaliśmy pytanie „Czy czujesz się bezpieczny w szkole?”, na które dzieci i młodzież udzielali odpowiedzi TAK lub NIE.

Badanie zostało przeprowadzone metodą U- Raportu. U-Report to forma komunikacji z młodymi ludźmi, którą UNICEF pierwotnie wykorzystywał do kontaktu z mieszkańcami krajów rozwijających się Po wielu latach stosowania U-Report w krajach rozwijających się UNICEF zdecydował się wdrożyć mechanizm w krajach wysokorozwiniętych. Młodzi ludzie otrzymują krótkie wiadomości drogą SMS z pytaniem, na który należy odpowiedzieć w krótki sposób TAK/NIE bądź poprzez wybranie konkretnej odpowiedzi. W zależności jakiej odpowiedzi się udzieli przychodzi kolejna wiadomość z pytaniem, które ma na celu uszczegółowić podaną wcześniej odpowiedź bądź rozwinąć dany temat (pytania otwarte).

Po podsumowaniu wyników sondażu w naszej szkole, jeśli pojawi się dużo odpowiedzi sugerujących, że szkoła nie jest dla uczniów bezpiecznym miejscem, zorganizujemy drugą turę, w której pytania będą bardziej rozbudowane. Warto dowiedzieć się, co na ten temat sądzą nasi uczniowie.

 

Koordynator Magdalena Łęcka