Projekt Szkoła Varsavianistyczna

Varsavianistyczna szkoła

We wrześniu 2017 roku szkoła nasza przystąpiła podjęła starania o uzyskanie zaszczytnego miana „Szkoły varsavianistycznej” i przyjęcia do znamienitego grona placówek posiadających już taki tytuł.
Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W ramach projektu organizujemy wycieczki po Warszawie, spotkania z ciekawymi ludźmi na tematy związane z dziejami naszego miasta, uczestniczymy w konkursach i imprezach turystycznych organizowanych przez TPW. Przygotowujemy gazetki – uczniowskie przewodniki po stolicy, angażujemy się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas 1 – 3 zdobywają odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy.

Koordynatorki projektu:
p. Joanna Jasiewicz, p. Anna Sibilska, p. Magdalena Zembrzuska.

Działania: Varsavianistyczna_szkola2017na18_cz1