Projekt SZKOŁA DEMOKRACJI

minigaleria


SZKOŁA DEMOKRACJI

Mamy przyjemność poinformować całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie o przystąpieniu naszej szkoły do projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ambasadą Amerykańską.

Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Nasza szkoła;
 • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
 • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
 • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat "Szkoła Demokracji" potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

 

Elementy programu „Szkoła Demokracji”

 1. Szkolenia wprowadzające do projektu

Realizację zadań rozpoczęliśmy udziałem w szkoleniu wprowadzającym          do projektu w październiku 2017 r. Otrzymaliśmy niezbędną wiedzę i materiały pomocnicze. Niezwykle cenne było również spotkanie się z innymi nauczycielami i uczniami Szkół, biorącymi udział w projekcie, który ma zasięg ogólnopolski.

 1. Skompletowanie zespołu projektowego

Kolejnym etapem prac było skompletowanie zespołu projektowego.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Golc. W skład zespołu wchodzą: pani Anna Sibilska, reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: uczennice klasy III b oddziałów gimnazjalnych- Paulina Midzio, Natalia Krawczyń, Aniela Bultrowicz oraz Mariola Jodko uczennica klasy III c i Liwia Bartnik uczennica klasy II c. W zależności od potrzeb zespół jest modyfikowany i dołączają do niego uczniowie i uczennice innych klas, którzy chętnie angażują się w nasze przedsięwzięcia.

Członkiem wspierającym zespołu jest pani dyrektor szkoły, Lilla Fota-Giedz, która wspiera działania zespołu. Do zrealizowania części wyzwań konieczne będzie z pewnością zaangażowanie innych osób – innych nauczycieli, uczniów, przedstawicieli rady rodziców, itp.

  Wybór wyzwań w projekcie

Pierwszym działaniem zespołu projektowego było zapoznanie się z wyzwaniami i wybór tych, które chcemy podjąć w ramach programu. Do otrzymania pełnego certyfikatu „Szkoły Demokracji” konieczne jest zrealizowanie min. 1 wyzwania z każdego z siedmiu obszarów.

 1. Wybory do władz samorządu uczniowskiego
 2. Komunikacja i media
 3. Działania uczniów i uczennic
 4. Podejmowanie decyzji
 5. Uczenie się i nauczanie
 6. Zasoby i kwestie formalne
 7. Otwarta szkoła

 

 1. Poinformowanie społeczności szkolnej o projekcie i wyzwaniach jakie będą realizowane.

„Szkoła Demokracji” to program, który ma ambicje zmienić całą szkołę  i włączyć w aktywny udział w szkolnej społeczności większość uczniów  i uczennic. Dlatego kluczowym zadaniem jest informowanie społeczności szkolnej – zarówno na początku projektu, jak i w jego trakcie, przy podejmowaniu kolejnych wyzwań – o tym, że to się dzieje, dlaczego to jest ważne i w jaki sposób osoby spoza zespołu projektowego mogą się włączyć.

Pełne informacje na temat zrealizowanych przez nas wyzwań projektowych znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły oraz wkrótce na blogu Samorządu Uczniowskiego. Informacje na temat projektu znajdują się również na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

 1. Publikowanie relacji z realizacji wyzwań na platformie szkolademokracji.ceo.org.pl

Nasze relacje ze zrealizowanych wyzwań publikujemy na stronie szkolademokracji.ceo.org.pl. Można tam znaleźć nasze publikacje, zdjęcia i filmiki, jak również komentarze innych uczestników programu i samych koordynatorów CEO.

 1. Konsultacje eksperckie z koordynatorem

Mamy możliwość konsultowania kwestii nie tylko związanych z programem, ale również wszelkich dotyczących samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji z ekspertami CEO za pomocą platformy SLACK, maila, telefonu.

 1. Grupa uczestników programu na portalu Facebook

Istnieje grupa na portalu Facebook przeznaczona dla tegorocznych uczestników programu. Grupa ma służyć wymianie pomysłów i doświadczeń, dzieleniu się sukcesami, wspólnemu szukaniu rozwiązań pojawiających się trudności i sieciowaniu uczestników. 

 1. Webinaria tematyczne

Jako grupa projektowa będziemy uczestniczyć w webinariach tematycznych,
w czasie których – zaproszeni eksperci poruszą tematy związane  z samorządnością. 

 1. Certyfikat „Szkoły Demokracji”

Po zakończeniu programu nasza szkoła otrzyma certyfikat „Szkoły Demokracji”. Warunkiem jest zrealizowanie minimum jednego wyzwania z każdego obszaru projektu. 

 1. Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych

Będziemy brać udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych na Zamku Królewskim. Z pewnością to wydarzenie na długo zagości w naszej pamięci.

 1. Civic UP Academy

Ciekawą formą nagrody dla uczniów i uczennic naszej szkoły, którzy tworzą zespół projektowy, będzie uczestniczenie w Letniej Szkole Liderskiej organizowanej przez CEO i Fundację Wspomagania Wsi wspólnie z Ambasadą Amerykańską.

 Koordynator projektu

Katarzyna Golc


Sprawozdanie_z_projektu2018_Golc