Projekt “Klimat to temat”

Klimat to temat

We wrześniu 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu „Klimat to temat”.

Nasza szkoła jest na mapie uczestników na stronie: https://ekologia.ceo.org.pl/mapa

Opiekunkami projektu na terenie szkoły są pani Jolanta Matysiak i pani Magdalena Perczyńska.

Program ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej.

Uczestnikami projektu są uczniowie klasy siódmej. Uczniowie zrealizowali już pierwszą część projektu - scenariusz bazowy. Podczas zajęć prowadzonych przez p. Matysiak uczniowie dowiedzieli się, czym jest zmiana klimatu, poznali kluczowe informacje dotyczące przyczyn i skutków zmiany klimatu oraz uświadomili sobie, że zmiana klimatu jest globalnym wyzwaniem i każdy ma nią wpływ.

Zdjęcia zrobione przez p. Matysiak z 5.10.2018: