OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa dn. 19.12.2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, ul. Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. gen. Piotra Szembeka przu ulicy Boremlowskiej 6/12 w Warszawie.

3. Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP nr 493272 – 2013.

4. Liczba otrzymanych ofert: 3 z tego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0.

5. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

6. Nazwa, adres oferenta i ilość punktów oferty (kryterium – cena).

L.p. Nazwa oferenta Adres Ilość punktów oferty
1. „Petrolis Sp. z o. o.” ul. Władysława Jagiełły 10A/204,26-700 Zwoleń 100,00
2. „Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński” ul. Serocka 11 A,

07-200 Wyszków

98,35
3. „DA-MO” Dałkowska-Modzelewski Sp. j. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz 97,28
  1. Wybrano ofertę nr: 1
1. „Petrolis Sp. z o. o.” ul. Władysława Jagiełły 10A/204,26-700 Zwoleń 100,00

8. Cena wybranej oferty (z Vat) wynosi: 3,58 z

Komentarze są wyłączone.