Kadra pedagogiczna 2020/2021

 

LP NAZWISKO IMIĘ STANOWISKO
1 Fota-Giedz Lilla p.o. dyrektor
2 Sobolewska Mariola nauczyciel matematyki
oraz wicedyrektor
3 Bazior Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
4 Biała Paulina nauczyciel biologii oraz wychowawca świetlicy
5 Białas-Wieczorkowska Halina wychowawca świetlicy
6 Białek-Pacia Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7 Bisaga Paulina nauczyciel wspomagający
8 Bronowska Zuzanna logopeda
9 Brutman Urszula nauczyciel wspomagający
10 Bulak Artur nauczyciel techniki oraz nauczyciel matematyki
11 Cap Joanna nauczyciel wychowania przedszkolnego
12 Choińska Krystyna nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel języka polskiego
13 Chudzik Mateusz nauczyciel wychowania fizycznego
14 Ciszewska Karolina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
15 Czapska Barbara nauczyciel wspomagający
16 Czerniewicz Agnieszka nauczyciel wychowania przedszkolnego
17 Duchlińska Ewa logopeda
18 Florczak Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
19 Głos Marzena nauczyciel języka angielskiego
20 Golc Katarzyna nauczyciel wspomagający
21 Grabowska Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22 Guźniczak Szymon nauczyciel matematyki
23 Jasiewicz Joanna nauczyciel - bibliotekarz
24 Jędrzejewski Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
25 Kaniewski Zenona wychowawca świetlicy
26 Karwala Agata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz  wychowawca świetlicy
27 Kondratowicz Marcin nauczyciel języka polskiego
28 Kośmińska-Filipek Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
29 Koziatek Aleksandra nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
30 Kozikowska Joanna wychowawca świetlicy
31 Kozłowska-Borys Joanna nauczyciel wychowania fizycznego
32 Krzyśków Marta wychowawca świetlicy
33 Krzywko Justyna nauczyciel geografii
34 Kurcz Katarzyna nauczyciel muzyki i techniki oraz wychowawca świetlicy
35 Kuster Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
36 Kuźmiczuk-Szewczuk Jolanta nauczyciel wspomagający
37 Lesińska-Wardawy Marzena nauczyciel informatyki
38 Leśniak Agata nauczyciel wspomagający
39 Lipińska Marta nauczyciel wychowania fizycznego
40 Łęcka Magdalena nauczyciel wspomagający
41 Makuch Mariusz nauczyciel religii
42 Małż Grażyna nauczyciel języka angielskiego
43 Mamcarz Barbara nauczyciel języka rosyjskiego oraz języka polskiego
44 Mańkowska Anna wychowawca świetlicy i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
45 Marciniak-Wójtowicz Marzena psycholog
46 Marciniuk-Horoz Magdalena nauczyciel języka angielskiego
47 Matysiak Jolanta nauczyciel biologii
48 Mazuruk Małgorzata wychowawca świetlicy
49 Michaś Jan wychowawca świetlicy
50 Mijas Sławomir nauczyciel etyki
51 Miłosz Olga nauczyciel muzyki oraz wychowawca świetlicy
52 Nowak Natalia nauczyciel chemii
53 Ociesa Urszula nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
54 Olińska Teresa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
55 Olszewska Halina nauczyciel języka hiszpańskiego
56 Orchowska Maria nauczyciel religii
57 Oryszczak Joanna nauczyciel języka niemieckiego
58 Pachnik Mariusz nauczyciel matematyki
59 Pilwińska Jolanta pedagog oraz doradca zawodowy
60 Rombel Agata nauczyciel języka angielskiego
61 Sibilska Anna nauczyciel historii
62 Sikora-Jóźwiak Joanna nauczyciel terapeuta pedagogiczny
63 Sikorski Jarosław nauczyciel religii
64 Sobczyk Barbara wychowawca świetlicy
65 Stryjek Małgorzata nauczyciel wspomagający
66 Sykut Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
67 Szarek Kinga nauczyciel wychowania przedszkolnego
68 Szczerba Marzena nauczyciel fizyki
69 Szczęśniak Alicja nauczyciel wspomagający oraz pedagog-socjoterapeuta
70 Sztarbowska Anna nauczyciel języka niemieckiego
71 Sztark Wioletta kierownik świetlicy
72 Szuba Agnieszka wychowawca świetlicy
73 Ścibisz Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
74 Śledź Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
75 Śleszycki Tomasz nauczyciel języka polskiego
76 Świetliński Rafał nauczyciel historii
77 Tokarska-Miturska Kamila psycholog
78 Truszkowska Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
79 Wilczak Marlena nauczyciel języka polskiego
80 Wojszko Ewa wychowawca świetlicy
81 Wojtal Anna pedagog socjoterapeuta
82 Zajma Ewelina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
83 Zganiacz Damian nauczyciel wspomagający
84 Zientarzewska Olga nauczyciel plastyki oraz wychowawca świetlicy
85 Żołyńska Jadwiga nauczyciel dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

stan na 2 grudnia 2020 r.