Innowacja – w edukacji wczesnoszkolnej

„Poszerzanie kompetencji społecznych, językowych i komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem TIK”

 Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno -metodycznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej realizowana w Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019.

 Innowacja, którą zostaną objęci uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klasy 2, jest wynikiem poszukiwań takich rozwiązań, które pomogą nauczycielowi w sposób atrakcyjny planować pracę z uczniami ze spektrum autyzmu (ASD), które posłużą do nabywaniu mowy, a tym samym umożliwią nawiązywanie interakcji z innymi osobami.

Na zajęciach logopedycznych i wybranych lekcjach nauczyciel będzie korzystać z następujących rozwiązań:

Aplikacja „Przyjazny Plan” stworzona przez studentów Politechniki Gdańskiej, powstała w oparciu o dokładne wskazówki merytoryczne dr Anny Budzińskiej i Iwony Ruty-Sominki z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Aplikacja umożliwia wykorzystanie metody planów aktywności oraz metody skryptów w pracy z osobami z autyzmem. Plany aktywności pomagają osobom z autyzmem samodzielnie wykonywać różnorodne zadania i czynności oraz pozwalają na rozwijanie zachowań społecznych. Mają na celu porządkowanie codziennych czynności, rozwiązanie problemów z nieprzewidywalnością czasu. Istotną częścią planów aktywności jest uwzględnienie nauki prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem metody skryptów i ich wycofywania. Metoda ta ma za zdanie nauczyć dzieci nawiązywania interakcji z innymi osobami, czyli prowadzenia naprzemiennej rozmowy (m.in. podchodzenie do drugiej osoby, nawiązywanie i podtrzymywanie z nią kontaktu wzrokowego, rozpoczynanie rozmowy, czekania, adekwatne odpowiadanie).

Plany, w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka, mogą być prezentowane w formie zdjęć lub napisów. Istnieje możliwość ustawiania czasu na wykonanie określonej aktywności.

„Przyjazny Plan” składa się z dwóch aplikacji: Dla dziecka przeznaczona jest aplikacja Przyjazny Plan, która wyświetla i wspomaga realizację planów aktywności. Do tworzenia i modyfikacji planów terapeuta używa aplikacji Przyjazny Plan Menedżer. Aplikacja została opracowana z myślą o osobach z autyzmem, ale mogą z niej korzystać również osoby z innymi zaburzeniami.

Platforma LearningApps.org ma służyć jako atrakcyjna metoda poszerzania słownika dzieci ze spektrum autyzmu. Poszerzanie kompetencji językowej i komunikacyjnej jest podstawowym celem terapii logopedycznej. LearningApps jest aplikacją wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów i z tego powodu doskonale nadaje się do nauki słów, tworzenia kategorii, pojęć czy zbiorów w zależności od aktualnych potrzeb prowadzonej terapii. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu lub też zmieniane, lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Na platformie umieszczone są szablony, które możemy wypełnić swoimi treściami. Następnie istnieje możliwość zgłoszenia utworzonej aplikacji do publikacji, co umożliwia innym skorzystanie z naszej pracy. Wśród szablonów znajdziemy: Milionerów, Quiz jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, Wykreślankę, Zaznacz w tekście, Przypisanie do punktów na mapie, Wisielec, Zadania z lukami, Krzyżówki, Puzzle, Oś czasu i wiele, wiele innych.

Platforma umożliwia zebranie aplikacji wielokrotnego użytku. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

Magdalena Łęcka

Realizator innowacji

Wrzesień 2018