Innowacja edukacyjna – matematyka

Myślenie wizualne innowacyjną metodą zrozumienia matematyki

“Kiedy same (dzieci) próbują zrozumieć matematykę
poprzez metody wizualne,
również dla nich wszystko staje się łatwiejsze
i mogą dostrzec matematykę
w jej lepszej i bogatszej postaci “
– Jo Boaler.

Szukając inspiracji do zwiększenia atrakcyjności i skuteczności zapamiętania wzorów matematycznych, a tym samym zaangażowanie uczniów klas II i III gimnazjum w dniu 2 lutego 2018 r. nauczyciel matematyki – p. Ewelina Prokurat wprowadziła podczas swojej lekcji myślenie wizualne.

Czym jest Myślenie Wizualne? Myślenie Wizualne to myślenie obrazami, wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Zwizualizowanie problemu matematycznego i przedstawienie rozwiązania w formie mapy procesu jest tą innowacyjnością, która powoduje, że uczeń nagle „widzi” problem matematyczny i dostrzega logikę oraz cały proces, który prowadzi go do samodzielnego rozwiązania zadania.

Uczniowie klasy II b poznali jedną z trzech Map Rozwiązywania Problemów, była to mapa „Przykład –Wniosek”. Nauczyciel do każdego wzoru (na przekątną kwadratu, wysokość oraz pole trójka równobocznego) podał uczniom trzy przykłady, następnie uczniowie „widząc” mieli za zadanie sformułować wniosek i podać wzory. Uczniowie bardzo szybko zauważyli zależności i w przeciągu kilku sekund podali gotowe wzory, a także byli w stanie wymyślić swoje własne przykłady. Mapa „Przykład – Wniosek” była znakomitym sposobem na wprowadzenie wzorów i bardzo spodobała się uczniom.

Myślenie Wizualne jest wzbogaceniem zwykłego sposobu myślenia o obrazy. Wkrótce cała społeczność szkolna pozna i - mam nadzieję - polubi tę innowacyjną metodę nauczania, bo matematyka wcale nie musi być trudna.

p. Ewelina Prokurat