HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r. z 24 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) –godz.9:00

W terminie dodatkowym
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Sprawdzian ósmoklasisty:

 język polski

  • arkusz standardowy 120 min.
  • arkusz dostosowany do 180 min.

matematyka

  • arkusz standardowy 100 min.
  • arkusz dostosowany do 150 min.

język obcy nowożytny

  • arkusz standardowy 90 min.
  • arkusz dostosowany do 135 min.