Projekt GIODO dzieciom

„Twoje dane – Twoja sprawa”
GIODO dzieciom 2017/2018

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie zgłosiła swój udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - twoja sprawa". Szczegóły dotyczące programu - na stronie GIODO.

Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
Wkrótce zostanie przedstawiony harmonogram działań. Chcemy do projektu włączyć również rodziców, dziadków oraz mieszkańców dzielnicy Praga–Południe.
Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły dotyczące zrealizowania tematyki ochrony danych osobowych, uprzejmie proszę o zgłoszenie ich szkolnemu koordynatorowi projektu – p. Prokurat.

Konkurs w ramach projektu "GIODO dzieciom" i "Bezpiecznie w sieci"