Album: Zajęcia z rugby AWF W-wa 6a – 2019.09.27

Za zdjęcia dziękujemy panu Pawłowi Jędrzejewskiemu