Album: Z próby generalnej i z premiery STE – 2019.05.14

Gdy z powodu koronawirusa w tym roku Teatr nie wystawi na Święto Patrona przedstawienia Jemu poświęconego, animator Szkolnego Teatru "Epizod" przywołuje wspomnienia...:

Za zdjęcia dziękujemy p. Tomaszowi Śleszyckiemu,
animatorowi Szkolnego Teatru "Epizod"