Album: W sądzie rejonowym – 2017.03.21

Za zdjęcia dziękujemy Grzegorzowi Dąbrowskiemu.