Album: Świetlica – zwierzęta z Czerwonej Księgi -2020.02.07

p. Halina Wieczorkowska oraz panie wychowawczynie klas I-III