Album: Pierwszaki zaczynają programować – listopad 2017