Sprawdzian ósmoklasisty – wprowadzenie

Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty. Po szczegóły zapraszamy Państwa na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

W celu uzyskania szczegółowych informacji (m.in. daty, czas trwania i sposoby dostosowania) o planowanym egzaminie, zapraszamy na stronę http://oke.waw.pl/

W porównaniu ze sprawdzianem szóstoklasisty i egzaminami gimnazjalnymi przygotowywany sprawdzian będzie miał zmienioną organizację:

Egzamin przeprowadzany przez trzy kolejne dni (oddzielny arkusz do języka polskiego i matematyki).

Czas trwania egzaminu.

- język polski - 120 min
- matematyka - 100 min
- język angielski - 90 min

Konstrukcja arkusza.

Arkusze będą uwzględniały proponowaną przez Informatory (właściwe dla danego przedmiotu) strukturę zadań i punktów.
- język polski - razem 17-26 zadań w arkuszu (w tym 5-9 zadań otwartych)
- matematyka - razem 19-23 zadań w arkuszu (w tym 5-7 zadań otwartych)
- język angielski - razem 45-55 zadań w arkuszu ujętych w 12-15 wiązkach (w tym min. 4 wiązki z zadaniami otwartymi oraz dłuższa wypowiedź pisemna, np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu)

W związku z tymi zmianami i samym egzaminem szkołą zaplanuje i przeprowadzi egzaminy próbne dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.

aktualizacja - wrzesień 2019 rok