Category Archives: Przetargi

Posiedzenie Komisji Ofertowej

W dniu 14.02.2018 r. o godzinie 12.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 odbędzie się posiedzenie Komisji Ofertowej w składzie:
  • Lilla Fota - Giedz - Przewodniczący Komisji
  • Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa dn. 19.12.2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, ul. Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. gen. Piotra Szembeka przu ulicy Boremlowskiej 6/12 w Warszawie. 3. Ogłoszenie zostało umieszczone...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Warszawa, dnia 29.11.2013 r

OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, 04-309 Warszawa, ul. Boremlowska 6/12, Tel. 22-610-59-92, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Symbol CPV - 09135000-4 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w...
Czytaj więcej