Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka  

Ul. Boremlowska 6/12      04 – 309 Warszawa

 

Tel/fax 22 610 59 92

 

NIP: 367999284

 

REGON: 016055247

 

Adres strony internetowej: www.sp374.pl

 

Adres e–mail: sp374@sp374.pl

 

 

Sprawozdanie finansowe placówki za 2020 rok zostało opublikowane

w Biuletynie Informacji Publicznej

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy

 

STATUT SP374