Historia szkoły

1918 - Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku zaczęto odbudowywać zręby państwowości i gospodarki. W zrujnowanym ekonomicznie kraju podstawowym zagadnieniem władz państwowych w okresie międzywojennym stało się odbudowanie oświaty i budownictwa mieszkalnego. Wyrazem troski o wysoki poziom oświaty było wzniesienie nowoczesnych budynków szkolnych.

1939 - W Warszawie, na terenie Grochowa wybudowano trzy szkoły podstawowe, w tym i naszą – umiejscowioną na Boremlowskiej, ulicy nazwanej na cześć zwycięskiej bitwy stoczonej przez wojska polskie dowodzone przez J. Dwernickiego z rosyjskim korpusem F. Rüdiera na ukraińskiej wsi Boremel. Szkołę usytuowano wśród małych domków otoczonych ogródkami, w pobliżu sławnej z bohaterstwa powstańców listopadowych – Olszynki Grochowskiej.

historiaW 1939 roku zakończono jej budowę. Był to budynek nowoczesny, skanalizowany i świetnie wyposażony.

1939 - 1945 - 1 września po raz pierwszy w ławach szkolnych mieli zasiąść uczniowie. Niestety wybuchła II wojna światowa. Początkowo szkoła służyła mieszkańcom jako schron, ale gdy Niemcy zajęli Warszawę w budynku zakwaterował się Wermacht, a na początku 1944 roku SS – elitarne oddziały gwardii Hitlera, złożone z fanatycznych zwolenników nazizmu. W sali gimnastycznej trzymano konie.

Z powodu intensywnych bombardowań w czasie powstania warszawskiego do opuszczonego już przez Niemców gmachu szkoły ewakuowano szpital Przemienienia Pańskiego. 1 listopada 1944 roku w budynku szkolnym uruchomiony został Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Sala gimnastyczna pełniła funkcję stołówki, internatu i sali wykładowej. Dzieci wówczas uczyły się w czynszowej kamienicy przy ulicy Grochowskiej. W lutym 1945 roku wydział lekarski przeniósł się do budynku Instytutu Weterynarii, szpital zaś pozostał na Boremlowskiej do lata.

Od 1945 - We wrześniu 1945 roku w gmachu szkolnym rozbrzmiał dzwonek. Rozpoczęły pracę Szkoła Podstawowa i VI Gimnazjum im. Powstańców Warszawy.

W 1952 roku powstała szkoła TPD nr 26, którą w 1956 przemianowano na Szkołę Podstawową nr 71. 29 maja 1971 roku Szkole Podstawowej nr 71 nadano imię Marii Bohuszewiczówny – prawnuczki po siostrach Tadeusza Kościuszki. Właśnie wtedy szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i po raz pierwszy przyznano Nagrodę Patrona, najwyższe szkolne odznaczenie. Tego dnia po raz pierwszy rozległ się śpiew – to hymn Bohuszewiczaków skomponowany przez nauczycieli szkoły:
„Jesteśmy, będziemy i cel osiągniemy Stawiając naszą Patronkę na wzór”.

1999 - Od 1 września 1999 roku w budynku funkcjonuje również Gimnazjum nr 22. Szkoła Podstawowa nr 71 wygasła w sierpniu 2004 roku.
Dnia 14 maja 2010 roku szkoła przyjęła imię gen. Piotra Szembeka, a od 1 września 2011 r. stała się gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Od tego momentu pełna nazwa placówki brzmi:
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka.

Dnia 1 września 2017 roku zajęcia rozpoczęły dzieci z przedszkolnego oddziału tym samym inaugurując naukę w Szkole Podstawowej nr 374, w którą zostało przekształcone Gimnazjum nr 22 w ramach reformy edukacji. 4 września rozpoczną naukę uczniowie klas pierwszych, trzecich, czwartych i siódmych szkoły podstawowej i będą się uczyć w jednych murach z klasami drugimi i trzecimi gimnazjalnymi. Dyrektorem Szkoły Podstawowej została pani dyrektor Lilla Fota-Giedz. W czerwcu 2018 roku nastąpiło przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 374.

W roku szkolnym 2018/19 funkcję dyrektora pełni pani Mariola Sobolewska.

W czerwcu 2019 roku pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów i tym samym w naszych murach pozostali wyłącznie uczniowie szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2019/20 funkcję dyrektora pełni pani Mariola Sobolewska.