Życzenia na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,

Drodzy Uczniowie

Minął czas wakacji, rozpoczyna się kolejny rok szkolny, kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju.

Drodzy Uczniowie, jestem przekonana, że pełni energii i zapału podejmujecie obowiązki szkolne. Wierzę, że rok szkolny 2020 / 2021 będzie czasem samych pozytywnych wrażeń, wzbogaci Waszą wiedzę i umiejętności, pozwoli poznać serdecznych przyjaciół. Szanowni Nauczyciele, Rodzice niech nowy rok szkolny będzie dla Was pasmem sukcesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a ciężką pracę Pracowników Administracji i Obsługi niech wynagrodzi uśmiech dziecka.

W nowym roku szkolnym, w sposób szczególny zwróćmy uwagę na odpowiedzialne zachowanie w związku z panującą pandemią. Proszę wszystkich, abyśmy przestrzegali obowiązujących w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że od stopnia naszej odpowiedzialności zależeć będzie nasze zdrowie.

Cały czas przygotowujemy się do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa tak, aby zajęcia realizowane były w sposób tradycyjny. Przygotowujemy również alternatywne rozwiązania – naukę mieszaną i ewentualnie zdalną formę nauki. Od nas wszystkich zależy, jaka forma nauczania będzie realizowana. Dlatego gorąco proszę, aby rozpoczynający się rok szkolny był właściwie przygotowany, a w szczególności, aby do szkoły przychodzili wyłącznie zdrowi uczniowie/dzieci i pracownicy. Jeśli ktoś z Państwa jest chory, źle się czuje, był w ostatnim czasie w obszarze o podwyższonym ryzyku zachorowań, proszę o nienarażanie innych na zakażenie i powstrzymanie się od powrotu do szkoły oraz poinformowanie wychowawcy/pracodawcy o sytuacji. Bardzo proszę o rzetelne monitorowanie takich sytuacji.

Całej społeczności szkolnej życzę bezpiecznego, zdrowego i udanego roku szkolnego. Niech będzie to czas pełen entuzjazmu, zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów.

Powodzenia

Lilla Fota-Giedz

p. o. dyrektora SP 374

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza