Zewnętrzny konkurs informatyczny INSTALOGIK

Zapraszamy uczniów do zainteresowania się konkursem matematyczno-informatycznym InstaLogik.

--------------------------------

Udział ucznia w konkursie wymaga płatności w wysokości 10 zł za każdego uczestnika.

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Organizatorem konkursu jest InstaKod, twórca programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8, przy współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do bardzo szerokiej grupy uczniów, jako że nie zakłada żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolności logicznego myślenia. Wszystkie zadania mają wprowadzenie, które uzupełnia potrzebne do jego rozwiązania modele i schematy.

Zachęcamy, by jak największa liczba Waszych uczniów wzięła udział w konkursie. Miesięczny czas jego  trwania daje uczniom możliwość dogłębnego przeanalizowania treści zadań i przemyślenie swoich rozwiązań, a nauczycielowi możliwość wsparcia ucznia w poprawnym zrozumieniu problemu. Zachęcenie uczniów do wnikliwej analizy jest celem samym w sobie.

Wśród zadań konkursowych wyróżnione zostały zadania z gwiazdką adresowane głównie do uczniów klas 7-8, a klasyfikacja jest podzielona na poziomy klas.

Po zakończeniu 1 etapu uczniom zostanie przekazana informacja o wynikach. Ci uczniowie, którzy przejdą do kolejnego etapu, będą gotowi, by zmierzyć się z zadaniami programistycznymi w 2 i 3 etapie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie www.instalogik.pl.

Z poważaniem,
Ewa Gąsienica-Samek
Dyrektor Programu InstaKod

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza