Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania z rodzicami odbywają się zwyczajowo
w te same dni tj. środy od godz. 17.30 do godz. 19.30

 • 30 VIII 2018 r. - spotkanie organizacyjne dla rodziców klas 0 a i b, 1a, b, c, d, e z dyrektorem, wychowawcami; o godz. 18.30 spotkanie organizacyjne dla rodziców klas 4 b, c, d, 5b, 7a z dyrektorem i wychowawcami
 • 12 IX 2018 r. – zebranie informacyjne dla rodziców klas 3 a, b, c, d G i 8a SP o godz. 17.30 z dyrektorem szkoły potem o godz. 18.30 z wychowawcami, pozostałe klasy zebrania z wychowawcami – godz. 17.30
 • 17 X 2018 r. – dzień otwarty
 • 14 XI 2018 r. – zebranie z rodzicami
 • 12 XII 2018 r. – dzień otwarty, informacja o zagrożeniach ocenami ndst i nagannym lub nieodpowiednim zachowaniem oraz nieklasyfikowaniem
 • 23 I 2019 r. – zebranie z rodzicami, podsumowanie I okresu
 • Do 28 lutego 2019 r. poinformowanie rodziców klas 3 G i 8a SP o procedurach egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianie ósmoklasisty
 • 13 III 2019 r. – dzień otwarty
 • 3 IV 2019 r. – zebranie z rodzicami, rodzice klas III G i kl. 8a o godz. 17.30 mają zebranie z dyrektorem szkoły w sprawie egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych potem o 18.30 zebranie z wychowawcami, pozostałe klasy godz. 17.30 zebranie z wychowawcami
 • 15 V 2019 r. – dzień otwarty, informacje o zagrożeniach ocenami ndst i nagannym lub nieodpowiednim zachowaniem oraz nieklasyfikowaniem
 • 5 VI 2019 r. – zebranie z rodzicami, poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych z przedmiotów i zachowania