Wizyta Gości – 6-7 lutego 2017 r.

 Wymiana młodzieżowa między uczniami z różnych krajów od zawsze należała do ważnych obszarów rozwojowych szkół. Każdy z nas znakomicie wie, że najlepszym sposobem na przełamanie stereotypów, które krążą wśród nas, a dotyczą innych Narodów, jest właśnie wyjazd zagraniczny, najlepiej na dłuższy czas i możliwie jak najwcześniej. W tym właśnie kierunku zmierza działalność Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie. Dyrektor szkoły, pani Lilla Fota-Giedz oraz nauczyciel języka rosyjskiego, pan Michał Warych, w styczniu ubiegłego roku odbyli wyjazd do Federacji Rosyjskiej, który zakończył się podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy naszym Gimnazjum a Rieczycką Średnią Szkołą Ogólnokształcącą położoną na terenie gminy Gżel. Gmina ta, co ciekawe, słynie z produkcji znanej na całym świecie porcelany i ceramiki. Współpraca pomiędzy obiema placówkami rozwija się w dobrym kierunku, o czym świadczyć może fakt, iż w dniach 6-7 lutego doszło do rewizyty. W skład delegacji, poza dyrektor rosyjskiej szkoły panią Natalią Griebiennikową, weszli: wójt gminy Gżel – pani Galina Golinkowa, prezes Izby Rzemiosła Ludowego – pan Siergiej Akientiew, kierownik Katedry Historii na Uniwersytecie Przyjaźni Narodów – pan Władimir Błochin, prywatny przedsiębiorca i nauczyciel – Iwan Biełow.

 W trakcie uroczystości szkolnej wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć bogaty program artystyczny przygotowany przez uczniów, podczas którego dzieci, między innymi recytowały wiersze rosyjskich i polskich poetów po rosyjsku oraz zaprezentowały pokaz polskich tańców narodowych. Publiczność wszystkie występy przyjęła owacjami na stojąco.

 Ważny charakter uroczystości podkreślili zaproszeni przez nas Goście: inspektor Wydziału Oświaty dla dzielnicy Praga-Południe – pani Anna Rupieta, wicemarszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, były poseł – pan Ireneusz Skubis, zastępca Dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury – dr Andriej Potiomkin, prezes Centrum Handlowego Szembeka – pan Mirosław Sztyber oraz wiceprzewodniczący Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich i Radzieckich – pan Andrzej Michniewski.

 Pobyt delegacji z Gżelu nie ograniczył się tylko do wizyty w szkole. Jej przedstawiciele zostali serdecznie przyjęci przez burmistrza Pragi-Południe – Tomasza Kucharskiego, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej – Ryszarda Marcińczaka oraz zastępcę Dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury – dra Andrieja Potiomkina. W trakcie owocnych spotkań wymieniono się doświadczeniami w zakresie zarządzania gminami, wymiany gospodarczej oraz edukacji.

 Zwieńczeniem wizyty było spotkanie w Centrum Handlowym Szembeka, w którym nasi Goście mogli zapoznać się z polskim modelem handlu w nowocześnie zaaranżowanym obiekcie. Szczególną uwagę zwrócili na umiejętne połączenie tradycyjnego, targowiskowego handlu żywnością, w tym świeżymi warzywami i owocami, z innymi usługami.

p. Michał Warych

(autor powyższego artykułu jest żywo zaangażowany w działania umacniające współpracę obu placówek edukacyjnych, aktywny na polu wymiany doświadczeń - artykuł na temat jego wizyty na Forum Młodych Pedagogów można znaleźć pod adresem: www.ronik.org.pl/index.php/pl/wydarzenia/konkursy-festiwale-olimpiady/1185-forum-molodykh-pedagogov-i-mezhdunarodnaya-konferentsiya) przyp. admin.