Świetlica

Kwestionariusz zgłoszenia dziecka na świetlicę na rok szkolny 2020/21:

Karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy_sp374

 Rok szkolny 2019/2020

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ (pdf)

p. Halina Wieczorkowska
kierownik świetlicy

WYDARZENIA ŚWIETLICOWE - na skróty


Plan zajęć dnia:

7:00 – 8:00

8:00 – 9:00

Schodzenie się dzieci. Powitanie. Swobodne zabawy w grupach zgodne z zainteresowaniami uczniów. Przygotowanie do zajęć.
11:30 – 13:00 Gry i zabawy stolikowe w świetlicy typu: szachy, warcaby, klocki, puzzle itp. Odrabianie lekcji
13:00 – 14:00 Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności higieniczne po obiedzie. Odpoczynek. Odrabianie lekcji
14:00 – 16:00 Zajęcia rozwijające np.: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe. Kącik czytelniczy, zagadki, quizy itp.
16:00 – 18:00 Dowolne zabawy w salach lub na świeżym powietrzu.
Porządkowanie sal, odbiór dzieci. Pożegnanie.

UWAGA: Dzienny rozkład zajęć może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci.