Stypendium Grupy Inwest

plakat_stypendialny_Grupa_Inwest

Drodzy Rodzice,

Od tego roku uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o Stypendium Grupy Inwest. Stypendium dedykowane jest aktywnej młodzieży, która rozwija swoje pasje i podejmuje wyzwania na polu naukowym, kulturalnym, społecznym lub sportowym. Warto zachęcić dzieci do takich aktywności, a tych którzy już działają angażując się w różne przedsięwzięcia do gromadzenia dyplomów i zaświadczeń. Nabór wniosków o stypendium odbędzie się na koniec semestru, a stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie wypłacane będzie od lutego do czerwca (całościowa kwota 1500 zł).
Kryteria ubiegania się o stypendium:
  1. średnia ocen na I semestr nie niższa niż 4,3;

  2. udokumentowane zaangażowanie społeczno-kulturalne: działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, pomoc potrzebującym, harcerstwo, aktywność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub społeczne;

  3. udokumentowane osiągnięcia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych, lub artystycznych.

Więcej informacji, regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.grupainwest.pl/program-stypendialny
Informacja na ten temat była przekazana rodzicom obecnym na spotkaniu z p. dyrektor w czasie pierwszego zebrania.