Strona katechetów

Ostatnia prosta

Niedzielą palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, czyli ostatnią prostą do najważniejszych świąt chrześcijaństwa, czyli Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień
To ciekawe, że w Niedzielę palmową ludzie witali okrzykami: „hosanna!” Jezusa, który jako król wjechał pokornie do Jerozolimy na osiołku, a potem ci sami krzyczeli: „na krzyż!”. Miniona niedziela wprowadza nas w tajemnice Paschy Jezusa, czyli Jego przejścia ze śmierci do życia, z ciemności do światłości.

Wielki Czwartek
To dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa. Podał chleb swoim uczniom mówiąc, że to Jego Ciało i nakazał abyśmy je jedli. To samo uczynił z winem mówiąc, że to Jego Krew. Tak jak Izraelitów chroniła krew baranka przed aniołem śmierci dawno temu w Egipcie, tak nas chroni i oczyszcza Krew Jezusa. On się złożył w ofierze za nas jako Baranek Paschalny za nasze grzechy. On jest Ofiarą i zarazem Kapłanem. Księża, choć niegodni, mają przywilej uczestniczyć w Kapłaństwie Jezusa i sprawować największe tajemnice we Mszy świętej. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus umył swoim uczniom nogi i nakazał, aby nawzajem czynili sobie to samo. Oznacza to wzajemną służbę. Nie wywyższanie się i pokazywanie swojej siły i wpływu, ale właśnie pomaganie, służenie sobie nawzajem. Po wieczerzy Jezus poszedł modlić się i czuwać w Ogrodzie Oliwnym.

Wielki Piątek
To dzień Męki oraz Ukrzyżowania Chrystusa. Straszliwie był biczowany oraz wyszydzony. Prorok Izajasz w pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe napisał o męce, torturach oraz ich znaczeniu dla nas.

Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie
(Księga Proroka Izajasza 53,5)

To dzień drogi krzyżowej. Nasze życie jest drogą, na której doświadczamy różnych sytuacji, tak jak stacje Jezusa. Potem słynna rzeźba „Pieta”, czyli Matka Boża cierpiąca i bolesna trzymająca zmarłe ciało Syna na kolanach.

Wielka Sobota
To wielka cisza. Tego dnia święcimy pokarmy i możemy adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wieczorem przeżywamy Liturgię Wielkiej Soboty, czyli poświęcenie ognia i wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz już zaczynamy świętować Zmartwychwstanie Jezusa. Grób nie mógł Go powstrzymać. Kościół nie może się doczekać i już w sobotę po zmierzchu raduje się zwycięstwem Zbawiciela.

Wielkanoc
Poranek Wielkanocny w Niedzielę to zaskoczenie pustym grobem i spotkanie ze Zmartwychwstałym. Życzę tego nam wszystkim, aby osobiście spotkać się z Jezusem. Żeby pokazał nam swoje rany i obdarzył pokojem i nadzieją.

Modlitwa w drodze
Zachęcam, aby jeszcze bardziej towarzyszyć Jezusowi w czasie Wielkiego Tygodnia, aby przyłączyć się do Jego drogi. W naszym życiu jest podobnie. Czasem musi coś umrzeć, aby mogło narodzić się nowe. Ciekawą formą tego towarzyszenia jest słuchanie dziesięciominutowych rozważań do Ewangelii z dnia ze strony i aplikacji na telefon: https://modlitwawdrodze.pl/home/.

Paweł Salach

Warszawa, 25.03.2018

 


W czwartek 22 marca 2018 w Multikinie w Złotych Tarasach odbyła się konferencja naukowa TEDx Warsaw, w której miałem honor wziąć udział.
Czym jest TED? To nie pluszowy miś, a skrót od Technology (technologia), Entertainment (rozrywka) i Design (projekt). Jest to amerykańska konferencja naukowa. Na podstawie bezpłatnej licencji odbywa się w różnych krajach i wersjach. Celem konferencji jest popularyzowanie „idei wartych propagowania” (z ang. Ideas worth spreading). Występują w niej wybitni naukowcy, politycy, przedsiębiorcy czy działacze społeczni głosząc kilkunastominutowe przemówienie na przeróżne tematy.

Tematem przewodnim warszawskiej edycji był Men & Women (mężczyźni i kobiety). Jednak wystąpienia były przeróżne: np. o tożsamości, o sztuce w coachingu, o sarkazmie albo o połączeniu świata fizycznego z cyfrowym poprzez programowanie. Głoszone idee były bardzo ciekawe i pobudzające do myślenia.

Na uwagę zasługuje sprawa wygłoszona przez pewną prelegentkę. Dotyczy ona edukacji. Mówiła, że większość rodziców bardzo cieszy się z pierwszych bazgrołów swoich jedno- czy dwulatków. O dziwo później ci sami rodzice mówią swoim trzy lub czterolatkom: "kochanie, przecież słońce jest żółte, a nie zielone”, czyli dziecko doświadcza krytyki. Przytoczyła również długoletnie badania prowadzone przez amerykańską agencję kosmiczną NASA dotyczące kreatywności dzieci i młodzieży. Mianowicie 98% cztero-pięciolatków wykazuje wysoką kreatywność. NASA pomyślało, że rodzą się geniusze. Jednak wśród tych samych dzieci pięć lat później kreatywność spadła dramatycznie. W wieku piętnastu lat tylko 2% tych dzieci utrzymało kreatywność. Wiadomo, że w szkole i w życiu bardzo ważne są: rozwiązywanie zadań, analityczne i logiczne myślenie. Jednak często te dzieci w dorosłym życiu, gdy rozpoczynają pracę zawodową słyszą: „bądź kreatywny oraz innowacyjny”. Pytanie jak, skoro tyle lat nie były tego uczone?

Wspomniana prelegentka odkryła sztukę kilka lat po studiach i wykorzystuje ją w pracy zawodowej. Twierdzi, że jej klienci mówią: „nie umiem ci na to odpowiedzieć”. Na co ona odpowiada: „to mi to narysuj”. W szkole zdarza się, że nauczycielka plastyki ocenia prace wg swojego gustu, zamiast rozmawiać w stylu: „jakie emocje budzi w Tobie rysunek kolegi?”. Wiadomo, że ważne jest poznać różne style z historii sztuki. Jednak tyle mówi się o emocjach, a ciągle mało o nich rozmawiamy. Sztuka przecież pobudza nasze wrażenia estetyczne oraz emocje. Podobnie rzecz ma się z szeroko pojętą humanistyką w szkole. Dzieci i młodzież uczą się: „co autor miał na myśli”. Oczywiście, że ważne są epoki literackie i charakterystyka danego dzieła. Jednak to, co dzieje się w nas pod wpływem danego utworu literackiego, o tym warto rozmawiać, np. „co czuję, kiedy czytam werset tego wiersza albo tę prozę?”.

Zachęcam siebie i czytelników tego tekstu, aby poszerzać swoje horyzonty i np. posłuchać wystąpień z TEDa w internecie. Dla ambitnych dodam, że jest to dobra metoda na uczenie się angielskiego. Można słuchać wystąpień na tematy, które nas interesują. Gorąco polecam i zapraszam na stronę:
https://www.ted.com/

Paweł Salach

Warszawa, 23.03.2018


Wielki Post

Wielki Post to czas nawrócenia, czyli zmiany swojego życia na lepsze. Nie dzieje się to automatycznie. Zmiana wymaga pracy nad sobą: zastępowania złych nawyków dobrymi. Ważne są małe kroki. Niektórzy powiadają, że nie od razu Kraków zbudowano. Kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstością spadania. Zastanawiałeś/aś się już, co chciałbyś/abyś zmienić w swoim życiu?

Patrz na Pana Jezusa. On się napracował dla Twojego zbawienia. Przeszedł okrutną drogę krzyżową dla Ciebie. "Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci (cenę Krwi i Ofiary Jezusa" jak pisze święty Paweł. Możesz się przyjrzeć Jego drodze w każdy piątek podczas Wielkiego Postu.

Zapraszamy na nabożeństwa drogi krzyżowej, które w Parafii Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka odbywają się:
- 16.30 dla dzieci
- 17.30 dla dorosłych
- 19.00 dla młodzieży i dorosłych

Popatrzcie jakie wspaniałe prace wykonali uczniowie naszej szkoły. Podczas przygotowywania była iście modlitewna atmosfera. Byli skupieni jak pisarze ikon prawosławnych. To niesamowite doświadczenie obserwować zaangażowanych i twórczych uczniów. Zapraszam do galerii prac.

p. Paweł Salach

Warszawa, marzec 2018 roku


  DEKALOG

Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i dał nam krótki zbiór zasad postępowania w postaci dziesięciu przykazań Bożych, czyli Dekalogu. Znamy go lepiej lub gorzej na pamięć. Jednak czy stosujemy w życiu?

Możemy je znać na pamięć, uczyć swoje dzieci, jednak nie mamy gwarancji, że będą tym żyć. Mówi się, że słowa pouczają a przykłady pociągają. Warto starać się być samemu przykładem, aby wymagać od swoich podopiecznych.

 "Z nauki na pamięć wszystkich przykazań, prawd wiary nie wynika, że dziecko będzie wierzące i praktykujące, że będzie kierowało się poznanymi zasadami w życiu"
(sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, twórca Ruchu Światło Życie).

Uczniowie II klas gimnazjalnych wykonywali ostatnio na katechezie plakaty zachęcające do przestrzegania przykazań. Chodziło o plakat reklamowy z błyskotliwym hasłem, które dotrze do głów i serc ludzi. Zachęcam do oglądania wybranych prac.

p. Paweł Salach

Warszawa,  luty 2018 roku


Walentynki po chrześcijańsku!

Drogi Uczniu / Droga Uczennico!
Mam dla Ciebie wiadomość.

Czy wiesz że jest ktoś, kto Cię bardzo kocha?
Ktoś, kto szaleje za Tobą i oddał wszystko, żeby Cię zdobyć?
Ktoś, kto pragnie Ciebie i nigdy Cię nie zawiedzie?
Ktoś, kto kocha Cię nie tylko w walentynki, ale od zawsze i chce z Tobą żyć długo i szczęśliwie?

Tą zakochaną w Tobie osobą jest Bóg!

Zgodzisz się ze mną, że dla ukochanej osoby wiele się poświęca? On poświęcił swojego Syna z miłości dla Ciebie.

On kocha Cię jak najlepszy tata, na którego miłości nigdy się nie zawiedziesz. Ta miłość jest trwalsza niż najwyższe góry na świecie.
"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą."
(Księga Izajasza 51,10)

On kocha Cię jak najczulsza mama, miłością troskliwą, delikatną.
"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie" (Księga Izajasza 49,15).

 

Jesteś Jego ukochanym dzieckiem, najwspanialszą córką i najwspanialszym synem.
"Pociągnąłem ich ludzkimi więzami,
a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi
do swego policzka niemowlę -
schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go."
(Księga Ozeasza 11,4).

Bóg nie chce Twojej zguby, nie brzydzi się Twoimi grzechami. Jezus zapłacił cenę swojej Krwi za Twoje życie. Po prostu Bóg Cię kocha.
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
(Ewangelia wg św. Jana 3,16).

Żródło: Chrześcijanskie e-kartki

Poproście Pana Boga o doświadczenie Jego miłości, jeśli Wam jej brakuje. On chce mieć z Wami kontakt i On Wam ją da. Bo "Bóg jest miłością" (1 List św. Jana 4,7-11).

Dużo miłości i Bożego błogosławieństwa nie tylko na walentynki,

Wasz Katecheta,
Paweł Salach
Warszawa, dnia 14 lutego 2018 roku