Stołówka szkolna

Szanowni Państwo,
w naszej szkole działa stołówka. Wydawane są w niej obiady przygotowywane na miejscu. Obiad składa się z dwóch dań, napoju i deseru. Obiady gotują panie Urszula Rechnio, Elżbieta Żebrowska, Halina Dziedzic i pan Robert Kociszewski. Na miejscu w stołówce można zapoznać się z gramaturą, wartością energetyczną i szczegółowym składem każdego z posiłków oraz alergenami - informacja zamieszczona na tablicy.
Informacja o tygodniowych jadłospisach wywieszona jest również w szatni szkolnej.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w jadłospisie.

SZANOWNI PAŃSTWO
Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2020 r.
dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-VII wynosi 110,00 zł ( 20 dni x 5,50 zł).
Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 07.09.2020 r.
Dane do przelewu :
Odbiorca wpłaty: Szkoła Podstawowa nr 374, ul. Boremlowska 6/12 , 04-309 Warszawa
rachunek nr 05 1030 1508 0000 0005 5039 1074
w tytule wpłat należy wpisać:
Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest wpłata

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00
Tel. (22) 610-59-92 wew. 28

W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.


ZASADY OPŁAT ZA ŻYWIENIE W SZKOLE

Odliczamy pojedyncze dni nieobecności na obiedzie.
Rezygnację z posiłków, a także nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu i powyżej jednego dnia należy zgłaszać do godz. 900 osobiście, pisemnie lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (22 610 59 92) lub u Intendenta (22 610 59 92 wew.28)
Śniadania i obiady, które nie zostaną odwołane, nie będą odliczone (trzeba będzie za nie zapłacić)
REZYGNACJE Z OBIADÓW W NASTĘPNYM MIESIĄCU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO INTENDENTA DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA (np. w listopadzie rezygnacja to należy to zgłosić do końca października)
Opłaty za posiłki przyjmowane będą w ostatnim tygodniu poprzedniego m-ca do 7 dnia za dany miesiąc jako termin ostateczny.
Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki.

p. Urszula Rechnio


Jadłospisy na kolejne miesiące roku szkolnego 2020/21 układa p. Urszula Rechnio, z którą można się kontaktować przez e-mail: intendent@sp374.pl

Jadłospis (pdf) na wrzesień (pd 3 września): wrzesien 2020 (uzupełniony)