Stołówka szkolna

Szanowni Państwo,
w naszej szkole działa stołówka. Wydawane są w niej obiady przygotowywane na miejscu. Obiad składa się z dwóch dań, napoju i deseru. Obiady gotują panie Urszula Rechnio, Elżbieta Żebrowska i pan Robert Kociszewski. Na miejscu w stołówce można zapoznać się z gramaturą, wartością energetyczną i szczegółowym składem każdego z posiłków oraz alergenami - informacja zamieszczona na tablicy.
Informacja o tygodniowych jadłospisach wywieszona jest również w szatni szkolnej.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w jadłospisie.

Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne wprowadzony został grafik systematyzujący liczbę dzieci w stołówce w czasie obiadów - w czasie przerw i w czasie lekcji - aktualny grafik: Grafik_obiadów_od_21_października_2020r(pdf)

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu MARZEC 2021 r.

Dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wynosi:
126,50 zł (23 dni x 5,50 w okresie 01-31.03.2021r. )

Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 08.03.2021 r.


SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu   LUTYM  2021 r.

Dla oddziału przedszkolnego oraz klas   I-III
wynosi: 110,00 zł (20 dni x 5,50 w okresie 01-26.02.2021r.)

Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 08.02.2021 r.


Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu STYCZNIU 2021 r.
dla oddziału przedszkolnego 104,50 zł (19 dni x 5,50 w okresie 04- 29.01.2021r.)
dla klas I-III wynoszą  55,00  zł ( 10  dni x 5,50 w okresie  18-29.01.2021r.  )

Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 08.01.2021 r.


 Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu GRUDNIU 2020 r.
  • dla oddziału przedszkolnego 121,00 zł (20 dni x 5,50 w okresie 01-31.12.2020 r. )
  • oraz klas I-III wynosi 88,00 zł (16 dni x 5,50 zł w okresie 01-22.12.2020 r. ).

 

W związku z organizacją zajęć opiekuńczo wychowawczych w okresie 23 do 31 grudnia dla dzieci klas I-III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19 cena za obiady w tym okresie wynosi dodatkowo płatne 33,00 zł (6 dni x5,50).  Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 07.12.2020 r.


 

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za m-c LISTOPAD 2020 r. dla oddziału przedszkolnego wynosi 110,00 (20 dni x5,50 zł), dla klas I-III wynosi 27,50 (5 dni x5,50 za okres 02-06.11.2020 r), a dla dzieci które przychodzą do szkoły na zdalne nauczanie (od 09.11.2020 r.) opłata za obiad wynosi 5,50 zł za każdy dzień.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 16.11.2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za m-c LISTOPAD 2020 r. dla oddziału przedszkolnego i klas I-III wynosi 110,00pln (20 dni x5,50 zł).  Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 10.11.2019 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność za m-c  PAŹDZIERNIK 2020 r.
 dla oddziału przedszkolnego i klas I-VII
 wynosi 121,00 zł (22 dni x5,50 zł).  Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 09.10.2020 r.

Osoby, które nie uregulowały opłat za obiady w m-cu wrześniu, proszone są o natychmiastową zapłatę.

SZANOWNI PAŃSTWO
 Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2020 r.
 dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-VII wynosi 110,00 zł ( 20 dni x 5,50 zł).
 Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 07.09.2020 r.

Dane do przelewu:
Odbiorca wpłaty:
Szkoła Podstawowa nr 374, ul. Boremlowska 6/12 , 04-309 Warszawa

rachunek nr 05 1030 1508 0000 0005 5039 1074
w tytule wpłat należy wpisać:
Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest wpłata

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00
Tel. (22) 610-59-92 wew. 28

W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.


ZASADY OPŁAT ZA ŻYWIENIE W SZKOLE

Odliczamy pojedyncze dni nieobecności na obiedzie.
Rezygnację z posiłków, a także nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu i powyżej jednego dnia należy zgłaszać do godz. 900 osobiście, pisemnie lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (22 610 59 92) lub u Intendenta (22 610 59 92 wew.28)
Śniadania i obiady, które nie zostaną odwołane, nie będą odliczone (trzeba będzie za nie zapłacić)
REZYGNACJE Z OBIADÓW W NASTĘPNYM MIESIĄCU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO INTENDENTA DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA (np. w listopadzie rezygnacja to należy to zgłosić do końca października)
Opłaty za posiłki przyjmowane będą w ostatnim tygodniu poprzedniego m-ca do 7 dnia za dany miesiąc jako termin ostateczny.
Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki.

p. Urszula Rechnio


Jadłospisy na kolejne miesiące roku szkolnego 2020/21 układa p. Urszula Rechnio, z którą można się kontaktować przez e-mail: intendent@sp374.pl

 

Jadłospis (pdf) na grudzień 2020: JADŁOSPIS grudzień_2020

Jadłospis (pdf) na listopad: JADŁOSPIS XI 2020

Jadłospis (pdf) na październik: JADŁOSPIS październik 2020 r

Jadłospis (pdf) na wrzesień (od 3 września): wrzesień 2020 (uzupełniony)