Rekrutacja na rok 2018/19 – do klasy 4 i 7

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Informacja z dnia 21 czerwca 2018 roku:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 374
im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie,
ul. Boremlowska 6/12

prosi Rodziców uczniów,
którzy biorą udział w rekrutacji do naszej szkoły
o dostarczenie oryginałów świadectw szkolnych
w dniach od 22.06.2018r. do dnia 26.06.2018r.

Sekretariat jest czynny w godzinach 8.00 – 16.00

Kwestionariusz - do pobrania (doc):
Kwestionariusz dla rodziców zapisujących dziecko do szkoły374


Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI Szkół Podstawowych wraz z wnioskiem w sprawie przeniesienia dziecka na mocy art. 205 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Rodzice uczniów klas III i VI SP mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka z dniem 1 września 2018 r. do szkoły podstawowej, powstałej z przekształconego gimnazjum, do klasy IV lub do klasy VII. W załączonym poniżej pliku podajemy terminy spotkań z rodzicami/uczniami w szkołach, do których można przenieść dziecko.

Załącznik - plik pdf: 180117134501_0001sp

Rodzice składają wnioski w wybranej szkole (a nie jak dotychczas w macierzystej szkole) do dnia 2 marca 2018 r. Dyrektor wybranej szkoły podstawowej (a nie macierzystej) przekazuje do dnia 9 marca 2018 r. do Wydziału Oświaty imienny wykaz złożonych wniosków.

Ww. informacje dostępne są także na stronie Urzędu Dzielnicy.

Rodziców i Kandydatów do klas czwartych i siódmych
serdecznie zapraszamy
na spotkanie informacyjne
z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami,
obejrzenie naszej szkoły, poznanie wizji i planów
w dniu 20 lutego 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 18.00.


Nabór na rok szkolny 2018/2019
do klasy czwartej, do klasy siódmej: