Reforma oświaty

b6zap1Od czerwca 2016 roku rozpoczęły się przygotowania do wprowadzenia reformy oświaty polegającej na likwidacji gimnazjów przez wygaszanie oraz powrotu do ośmioletniej szkoły podstawowej i wydłużenia o rok nauki w szkole ponadpodstawowej.

Temat i planowane działania wiążą się z niepokojem, wątpliwościami na równi w gronie Rodziców i gronie Nauczycieli. W związku z tym udostępniamy materiały i informacje oraz opinie dotyczące nadchodzących zmian.


sp374rejon1W związku z reformą oświaty likwidującą gimnazja nasze Gimnazjum nr 22 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 374 im. gen. Piotra Szembeka z dniem 1 września 2017 r.

Zgodnie z reformą uczniowie obecnych klas I i II gimnazjum będą kontynuować naukę w murach szkoły podstawowej w oddziałach gimnazjalnych. Wg ustaleń reformy uczniowie klas pierwszych, którzy nie otrzymają promocji do klasy drugiej, automatycznie staną się uczniami klasy VII szkoły podstawowej. Wygasające gimnazja nie prowadzą naboru do klas pierwszych gimnazjum.

Zgodnie z planami w Szkole Podstawowej nr 374 od nowego roku szkolnego rozpoczną naukę uczniowie klas I, IV i VII oraz dzieci sześcioletnie - w oddziałach przedszkolnych.

sp374rejon2Uchwała wyznaczająca nowe rejony szkół praskich dostępna jest na stronie urzędu dzielnicy. Obok fragment w formie grafiki wskazujący na obwód SP 374.

O zmianach Rodzice zostaną poinformowani w trakcie zebrania dnia 17 maja 2017 r.


Szanowni Państwo,

przekazujemy zaproszenie na spotkania informacyjne organizowane przez Kuratorium Oświaty - reforma edukacji, które odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego.

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych - zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji.

Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania.

Link do harmonogramu i rejestracji:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Dyrektor Gimnazjum nr 22
Lilla Fota-Giedz

Warszawa, dnia 6.03.2017


Informacja z dnia 23.02.2017 na stronie urzędu dzielnicy dot. praskich szkół, które powstaną w wygaszanych gimnazjach:

www.pragapld.waw.pl/informacja-dla-rodzicow-uczniow-obecnych-klas-III-i-VI-szkol-podstawowych.html


Wyniki PISA 2015 - http://s.enewsletter.pl/n/21022/84892/vl.b3d14511ee82a


Portal edukacyjny poświęcony tematyce edukacji.

www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/3763-zmiana-systemu-oswiaty-podzielila-polakow


"(...) w związku z zapowiadaną reformą systemu oświaty przesyłam w załączeniu list Pana Włodzimierza Paszyńskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz materiały informacyjne z prośbą o pilne i skuteczne upowszechnienie załączonych informacji wśród rodziców.

syrenkaZ poważaniem,
Marzenna Adamiak"
Naczelnik wydziału
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Praga-Południe
Wydział Oświaty i Wychowania

Pismo list Zastępcy Prezydenta Warszawy

Materiały informacyjne!!! materiały_informacyjnehttp://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa-2015

http://www.ibe.edu.pl/pl/kontakt/381-przemoc-w-polskiej-szkole-jak-naprawde-wyglada


http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole

http://www.warszawskieforumoswiatowe.pl/index.php?site=hsite&id=49

https://www.facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji-883885225080636/?fref=ts


https://www.facebook.com/ZatrzymacEdukoszmar/

https://oko.press/uzasadnienie-likwidacji-gimnazjow-opiera-sie-manipulacji-badaniami/

http://wyborcza.pl/1,75398,20790099,polonisci-przeciw-zmianom-w-edukacji-apeluja-do-anny-zalewskiej.html


b_eduwSzanowni Państwo Rodzice
i Członkowie Rad Rodziców

Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, APS oraz grupa NGO sów serdecznie Państwa zaprasza na: Forum Rodziców pt. Rodzice - Szkoła - wobec zmian w systemie oświaty - oczekiwania i konsekwencje, które odbędzie się 21.11.2016 r. o godz. 16.30 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20 s. 413

rodz_w_eduUdział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji: www.forum.rodzicewedukacji.pl.

W załączeniu program forum (pdf): forum_rodziców_21_11_2016

W imieniu Konsorcjum Elżbieta Piotrowska-Gromniak
prezes Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
Tel. +48 608 666 355Logo_MKOSzanowni Rodzice!
W związku ze zmianami w organizacji edukacji MKO organizuje spotkania informacyjne dla Rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Zaproszenie do pobrania - plik pdf zaproszenie_dla_rodziców


b_edSzanowni Państwo,
z polecenia Dyrekcji Biura Edukacji, umieszczamy informacje dotyczące X Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców, pt. „Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”.

rodz_w_eduWarszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), w ramach współpracy ze środowiskiem rodziców uczniów warszawskich placówek oświatowych, organizuje X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, pt. „Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”.

uwForum odbędzie się 3 października 2016 r., w siedzibie WCIES, przy ul. Starej 4 w Warszawie. Organizatorem Forum jest WCIES oraz Konsorcjum organizacji pozarządowych i uczelni, w składzie: Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, Fundacja „Edukacja na NOWO”, Fundacja Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, Federacja Stowarzyszeń Nauczycieli, Fundacja „Przestrzeń dla Edukacji”, Fundacja „Civis Polonus”, a także Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
apsPoniżej szczegółowy program Forum.

Informacje organizacyjne znajdują się na stronie WCIES – www.wcies.edu.pl (http://www.wcies.edu.pl/rodzice/forum-rodzicow-i-rad-rodzicow/x-warszawskie-forum-rodzicow-i-rad-rodzicow-juz-niebawem).

Udział w Forum wymaga rejestracji poprzez stronę WCIES.

Pytania dotyczące Forum zainteresowani mogą kierować na adres: rodzice@wcies.edu.pl

PROGRAM

 • 16.30 - 16.45 – Powitanie uczestników Forum
  Dyrektor Arkadiusz Walczak, WCIES,
  Elżbieta Piotrowska-Gromniak - przedstawicielka Konsorcjum
 • 16.45 - 17.15 – Relacja szkoła – rodzice w sytuacji zmian w systemie oświaty
  dr hab. Anna Zielińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiczny UW
 • 17.15 - 17.45 – Akademia Rodziców i Rad Rodziców oraz inne działania WCIES jako forma wsparcia środowiska rodziców uczniów warszawskich szkół i placówek w sytuacji zmian w systemie oświaty,
  Paulina Wawer, WCIES
 • 17.45 - 18.00 – przerwa
 • 18.00 - 18.50 – Prezentacja projektów i zasobów pomocnych rodzicom w budowaniu współpracy w szkole, z uwzględnieniem sytuacji zmian edukacyjnych. Inicjatywa stworzenia sieci współpracy aktywnych rodziców,
  Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji,
  Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • 18.50 - 19.00 – Podsumowanie spotkania

p. Dorota Popowska
wiadomość przesłała z Biura Edukacji m.st. Warszawy


Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poinformować, że w reakcji na czerwcową prezentację założeń reformy edukacji powstała koalicja „NIE dla chaosu w szkole”, łącząca ponad podziałami organizacje obywatelskie i oświatowe.

Naszym celem jest utworzenie szerokiego wspólnego frontu rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców, w celu zablokowania zapowiedzianej szkodliwej reformy edukacji – w trosce o dobro dzieci i o jakość ich kształcenia.

Proponujemy Państwu przyłączenie się do prowadzonych przez nas działań. W chwili obecnej koncentrujemy się na dotarciu do rodziców uczniów z informacją o negatywnych skutkach reformy.

Na naszej stronie internetowej http://www.niedlachaosuwszkole.pl/ zamieszczone są materiały do pobrania, które można wydrukować i rozdać rodzicom.
Na życzenie, chętnie prześlemy Państwu wydrukowane ulotki.

Jesteśmy również obecni na Facebooku: http://facebook.com/NIEdlachaosuwszkole

Dołączcie do nas - razem możemy więcej!


syrenkaSzanowni Państwo,
w dniu 6 grudnia (wtorek) o godz. 15.30 w naszym Gimnazjum odbędzie się spotkanie z udziałem Nauczycieli, Pracowników Administracji i zakochaj_pragaObsługi i Trójek Klasowych z Panem Jarosławem Karczem, zastępcą Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe i Panią Marzenną Adamiak, Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga-Południe w sprawie planowanej reformy.
Zapraszam Państwa na spotkanie i proszę o punktualne przybycie.

Dyrektor Gimnazjum nr 22
Lilla Fota-Giedz
(informacja została przekazana przez dziennik elektroniczny - librus)


Szanowni Państwo,

Informacja dla Prezydenta RP na temat reformy oświaty:

2016-12-21 - Otwarta informacja dla Prezydenta RP na temat (kontr)reformy oświaty

  oraz

 1. Załącznik 1 do otwartej informacji dla Prezydenta RP
 2. Załącznik 2 do otwartej informacji dla Prezydenta RP

Przekazujemy Państwu link do Harmonogramu spotkań informacyjnych oraz do Harmonogramu dyżurów eksperckich, informacje te zostały umieszczone na stronie www.kuratorium.waw.pl. Przeznaczone są one dla wszystkich rodziców, nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli samorządów zainteresowanych reformą edukacji.

Harmonogram spotkań informacyjnych:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Harmonogram dyżurów eksperckich:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

Warszawa, dnia 29.01.2017 r.
Informacja przekazana również przez ogłoszenia w librusie.


http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/dyskusje/3639-te-zmiany-nie-prowadza-do-podniesienia-jakosci-oswiaty