RADA RODZICÓW – rok szkolny 2019/2020

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 • Hardecka Katarzyna 5C - Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Woźniak Magdalena 1D - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
 • Krzysiek Karina 2C - Skarbnik
 • Cymerman-Dąbrowska Anna 1B - Sekretarz
 • Dobrzeniecka Beata 5D - Członek

Przedstawiciele wg klas:

 • Smuga-Fries Eulalia 0A
 • Ostrowska Anna 1A
 • Wojciechowski Tomasz 1C
 • Kądziela-Niemczynowicz Maria 2A
 • Gałka-Multarzyńska Diana 2B
 • Przeździecka Małgorzata 2D
 • Skrzypek Dominika 2E
 • Stojak Agnieszka 3A
 • Stolarczyk Monika 3B
 • Wojcieszek Katarzyna 5A
 • Federowicz Magdalena 5B
 • Kasprzycka Anna 6A
 • Machnikowska Marta 6B
 • Gołębiewski Andrzej 8A

Informator Rady Rodziców (pdf): NewsletterRR


W roku szkolnym 2019/2020 proponowana, dobrowolna składka na RR to
80 zł./jedno dziecko w SP374
oraz 120zł/dwoje lub więcej dzieci w SP374.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku PKO:
11 1020 1127 0000 1702 0310 8313
lub u klasowych przedstawicieli.

p. Katarzyna Hardecka

Kontakt elektroniczny z Radą Rodziców:
radasp374@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców - plik pdf:
regulamin RR SP374