Program “Zima w Mieście 2018”

„Zima w Mieście 2018”

Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nie masz pomysłu na ferie zimowe?
Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas?
Od 15 do 26 stycznia 2018 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Zima w Mieście 2018”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 17 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 12 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR - wykaz poniżej w załącznikach).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W punktach zajęć specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik” i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

Karty uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” będą przyjmowane w szkołach organizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” roku w okresie od 27 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku(szczegółowe informacje, dotyczące zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” znajdują się w Harmonogramie realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy).

 

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku – na konto szkoły realizującej ww. program.

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia z adnotacją „Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” „.

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.:
II śniadanie oraz obiad dwudaniowy
lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

W załączeniu (strony):

  1. Harmonogram Programu "Zima w Mieście 2018"
  2. Wykaz placówek biorących udział w Programie "Zima w Mieście 2018"
  3. Wykaz szkół organizujących żywienie w Programie "Zima w Mieście 2018"
  4. Standard feryjnej placówki edukacyjnej Programu "Zima w Mieście 2018"

Karty zgłoszenia uczestnika (docx)- dla każdej ze szkół biorących udział w programie:

 

Harmonogram zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica/ opiekunów prawnych uczniów
od do
27.11.2017 r. 08.12.2017 r. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

18.12.2017 r.

Publikacja w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych listy uczestników zakwalifikowanych na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
02.01.2018 r. 05.01.2018 r. Wniesienie opłat za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów zakwalifikowanych, w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.
18.12.2017 r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

18.12.2017 r.

 

26.01.2018 r. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów w ramach wolnych miejsc, kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.