Porozumienie bez barier

Porozumienie bez barier

Pod takim hasłem odbyła się rewizyta przyjaźni gości z Rosji w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w dniu 6 lutego 2017 r. W skład delegacji wchodzili dyrektor Średniej Szkoły Ogólnokształcącej – pani Natalia Griebiennikowa, wójt gminy Gżel – pani Galina Golinkowa, kierownik Katedry Historii na Uniwersytecie Przyjaźni Narodów – pan prof. dr hab. Władimir Błochin, prezes Izby Rzemiosła Ludowego – Siergiej Akientiew i nauczyciel oraz prywatny przedsiębiorca – Iwan Biełow.

Pół roku wcześniej pani dyrektor Lilla Fota-Giedz i nauczyciel języka rosyjskiego, Michał Warych z naszej szkoły byli goszczeni z wielką serdecznością przez dyrekcję Szkoły Ogólnokształcącej w Gżelu z obwodu moskiewskiego i przez władze lokalne Federacji Rosyjskiej.

Po odśpiewaniu hymnów państwowych przemówili dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, kreśląc ramy współpracy. Wymieniono upominki. Wrażenie zrobiły arcydzieła z gżelskiej porcelany ofiarowane gospodarzom. Następnie młodzież naszego gimnazjum zaprezentowała program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: pana Michała Warycha i pani Krystyny Choińskiej. Dziewczęta i chłopcy deklamowali rosyjską i polską poezję, a zespół „Dance Killers”, kierowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: Joannę Kozłowską-Borys i Pawła Jędrzejewskiego, zatańczył krakowiaka, kalinkę i kazaczoka. Na zakończenie odśpiewano piosenkę „Zawsze niech będzie słońce”.

Nie zabrakło poczęstunku, w trakcie którego goście degustowali potrawy kresowe ze specjałami z ziemniaka: kartaczami i babką ziemniaczaną, przygotowanymi przez naszą kuchnię pod kierunkiem polonisty o kulinarnym talencie: Marcina Kondratowicza.

Po zwiedzeniu wystaw twórczości uczniów i wystaw fotograficznych odbyła się lekcja języka rosyjskiego, poprowadzona przez rusycystę Pana Michała Warycha, który przekazał swoim uczniom garść informacji o szkole z Gżela oraz pomagał przyswajać słownictwo. Drugą część lekcji o przyjaźni poprowadziła pani dyrektor szkoły z Gżela, wspomagając się zestawem fragmentów polskich filmów.Miło odbierany przez uczniów, nasz gość, zakończył lekcję przekazaniem listów swych rosyjskich uczniów do naszej młodzieży.

Ostatnim punktem porządku dnia było uczestnictwo rosyjskiej delegacji wraz z uczniami gimnazjum w specjalnie przygotowanych warsztatach kulturalno-językowych.

Delegacja z Rosji przyglądała się z zajęciom na warsztatach tanecznych, jak instruktorzy tańca: p. Joanna Kozłowska-Borys i p. Paweł Jędrzejewski, uczą figur tanecznych w odremontowanej sali lustrzanej.

„Co wiemy o Rosji?” podłogową grę planszową Wyścig Ślimaków z wykorzystaniem wirtualnej kostki pokazały gościom nauczycielka matematyki Ewelina Oszkiel i pedagog Joanna Kirsten.

Rosyjscy nauczyciele z uwagą obejrzeli: „Quizz – Russia Challenge” rozwiązywany przez uczniów pod kierunkiem anglistek Wioletty Sztark i Agaty Władygi.

Wizytujący z uwagą wsłuchiwali się w melodię języka w tłumaczeniu Tuwima fragmentu komedii „Ożenek” Nikołaja Gogola, prezentowanego przez trójkę wykonawców na próbie Szkolnego Teatru Epizod pod kierunkiem instruktora teatralnego Tomasza Śleszyckiego – polonisty.

Na warsztatach prowadzonych przez nauczycielkę chemii, Barbarę Radecką, pod tytułem „Wokół atomu” wraz z uczniami goście z Rosji przypomnieli sobie zasługi dla nauki Marii Skłodowskiej-Curie i Dmitrija Mendelejewa.

Delegacja z Rosji usłyszała też, co miało miejsce na warsztatach: „Mała Rosja na Podlasiu” - od nauczycielki geografii Estery Walickiej i nauczyciela wspomagającego Anny Sibilskiej.

Pełne wrażeń odwiedziny ukazały, jak wiele nas łączy i otworzyły pole obiecującej współpracy między szkołami: z Rosji i z Polski.

p. Tomasz Śleszycki