Opłaty za obiady we wrześniu i zasady wnoszenia opłat

SZANOWNI PAŃSTWO
Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2020 r. dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-VII wynosi 110,00 zł ( 20 dni x 5,50 zł).
Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 07.09.2020 r.
Dane do przelewu :
Odbiorca wpłaty: Szkoła Podstawowa nr 374
ul. Boremlowska 6/12 , 04-309 Warszawa
rachunek nr 05 1030 1508 0000 0005 5039 1074
w tytule wpłat należy wpisać:
Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest wpłata

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00
Tel. (22) 610-59-92 wew. 28

W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana

p. Urszula Rechnio, intendent

UWAGA! Obiady "ruszają" od dnia 3 września.

 

 

ZASADY OPŁAT ZA ŻYWIENIE W SZKOLE

Odliczamy pojedyncze dni nieobecności na obiedzie .
Rezygnację z posiłków , a także nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu i powyżej jednego dnia należy zgłaszać do godz. 900 osobiście , pisemnie lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (22 610 59 92) lub u Intendenta (22 610 59 92 wew.28)
Śniadania i obiady , które nie zostaną odwołane , nie będą odliczone ( trzeba będzie za nie zapłacić)
REZYGNACJE Z OBIADÓW W NASTĘPNYM MIESIĄCU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO INTENDENTA DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA(np. w listopadzie rezygnacja to należy to zgłosić do końca października)
Opłaty za posiłki przyjmowane będą w ostatnim tygodniu poprzedniego m-ca do 7 dnia za dany miesiąc jako termin ostateczny.
Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki

Deklaracja: deklaracja obiady 2020(doc)

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza