Konkurs informatyczny LOGIA

W roku szkolnym 2019/2020 OEIiZK organizuje przedmiotowy konkurs informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. LOGIA  jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Terminarz Konkursu:

  1. etap szkolny: od 16 października do 6 listopada 2019 roku godz. 14:00, http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/1etap
  2. etap rejonowy: 14 stycznia 2020 roku, 150 minut, od godz. 11:00 do 13:30,
  3. etap wojewódzki: 5 marca 2020 roku, 180 minut, od godz.11:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje oraz terminarz są dostępne na stronie konkursu.

Uczniowie sami zakładają konto - za zgodą pisemną rodzica (pobieraną przy zakładaniu konta i zgłaszaniu się do konkursu), pracują i otrzymują punkty/oceny.L20_etap1_wytyczne(pdf)
Nauczyciela informują o efektach – trzymam kciuki.

Fragment z regulaminu:

•etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu (obejmującego zagadnienia podstawy programowej przedmiotu Informatyka) oraz trzech zadań Konkursowych z dziedziny grafiki żółwia oraz definiowania funkcji liczbowych i trwa od 16 października 2019 roku do 6 listopada 2019 roku do godz. 14:00;

•uczestnicy pobierają od dnia 16 października 2019roku ze strony internetowej Konkursu, tj. http://logia.oeiizk.waw.pl, treści zadań Konkursowych;

•uczestnicy od dnia 16 października 2019rokuna platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl rozwiązują test i wysyłają na nią rozwiązania zadań (w wersji elektronicznej) nie później niż 6 listopada 2019 roku do godziny 14:00; szczegółowe wytyczne będą dostępne na stronie Konkursu w dokumencie zatytułowanym „Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań etapu szkolnego i oddawania ich do oceny”; test będzie dostępny dla uczestników od dnia 16 października 2019 roku;

•uczestnicy mogą rozwiązywać test i zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

•rozwiązania zadań będą oceniane przez nauczyciela w szkole macierzystej, w terminie do 15 listopada 2019 roku; nauczyciel ocenia prace i kwalifikuje uczniów do udziału w etapie rejonowym, zgodnie z określonymi wytycznymi oceniania, dostępnymi od dnia 7listopada 2019roku, na stronie http://konkursy.oeiizk.edu.pl.

p. Marzena Lesińska-Wardawy

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza