KARTA MIEJSKA UCZNIA

Urząd Miasta i Zarząd Transportu Miejskiego przekazują informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:

  • do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
  • do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.

Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi Państwu wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 01 września 2020 r.

Instrukcja_wnioski_elektroniczne_KARTA_UCZNIA_2020

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną

Link  dedykowany wyłącznie dla SP374 to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/884c77a6

W załączeniu przekazujemy również " Instrukcję " do elektronicznego składania wniosków.

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198.

Z poważaniem

Agata Bartosik

Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych

Dział Sprzedaży Biletów

tel.: +48 22 45-94-329

e-mail.: a.bartosik@ztm.waw.pl

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza