Kadra pedagogiczna 2020/2021

LP NAZWISKO IMIĘ STANOWISKO
1 Fota-Giedz Lilla p.o. dyrektor
2 Sobolewska Mariola nauczyciel matematyki oraz wicedyrektor
3 Bazior Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
4 Biała Paulina nauczyciel biologii oraz wychowawca świetlicy
5 Białas-Wieczorkowska Halina wychowawca świetlicy
6 Białek - Pacia Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7 Bisaga Paulina nauczyciel wspomagający
8 Bronowska Zuzanna logopeda
9 Brutman Urszula nauczyciel wspomagający
10 Bulak Artur nauczyciel techniki oraz nauczyciel matematyki
11 Cap Joanna nauczyciel wychowania przedszkolnego
12 Choińska Krystyna nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel języka polskiego
13 Chudzik Mateusz nauczyciel wychowania fizycznego
14 Ciszewska Karolina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
15 Czapska Barbara nauczyciel wspomagający
16 Czerniewicz Agnieszka nauczyciel wychowania przedszkolnego
17 Duchlińska Ewa logopeda
18 Florczak Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
19 Głos Marzena nauczyciel języka angielskiego
20 Golc Katarzyna nauczyciel wspomagający
21 Grabowska Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22 Jasiewicz Joanna nauczyciel - bibliotekarz
23 Jędrzejewski Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
24 Kaniewski Zenona wychowawca świetlicy
25 Karwala Agata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz  wychowawca świetlicy
26 Kondratowicz Marcin nauczyciel języka polskiego
27 Kośmińska-Filipek Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
28 Koziatek Aleksandra nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
29 Kozikowska Joanna wychowawca świetlicy
30 Kozłowska-Borys Joanna nauczyciel wychowania fizycznego
31 Krzyśkow Marta wychowawca świetlicy
32 Kurcz Katarzyna nauczyciel muzyki i techniki oraz wychowawca świetlicy
33 Kuster Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
34 Kuźmiczuk-Szewczuk Jolanta nauczyciel wspomagający
35 Lesińska-Wardawy Marzena nauczyciel informatyki
36 Leśniak Agata nauczyciel wspomagający
37 Lipińska Marta nauczyciel wychowania fizycznego
38 Łęcka Magdalena nauczyciel wspomagający
39 Makuch Mariusz nauczyciel religii
40 Małż Grażyna nauczyciel języka angielskiego
41 Mamcarz Barbara nauczyciel języka rosyjskiego oraz języka polskiego
42 Mańkowska Anna wychowawca świetlicy i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
43 Marciniuk-Horoz Magdalena nauczyciel języka angielskiego
44 Matysiak Jolanta nauczyciel biologii
45 Mijas Sławomir nauczyciel etyki
46 Miłosz Olga nauczyciel muzyki oraz wychowawca świetlicy
47 Nowak Natalia nauczyciel chemii
48 Ociesa Urszula nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
49 Olińska Teresa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
50 Olszewska Halina nauczyciel języka hiszpańskiego
51 Orchowska Maria nauczyciel religii
52 Oryszczak Joanna nauczyciel języka niemieckiego
53 Pachnik Mariusz nauczyciel matematyki
54 Pilwińska Jolanta pedagog oraz doradca zawodowy
55 Rombel Agata nauczyciel języka angielskiego
56 Sibilska Anna nauczyciel historii
57 Sikora-Jóźwiak Joanna nauczyciel terapeuta pedagogiczny
58 Sikorski Jarosław nauczyciel religii
59 Sobczyk Barbara wychowawca świetlicy
60 Stryjek Małgorzata nauczyciel wspomagający
61 Sykut Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
62 Szarek Kinga nauczyciel wychowania przedszkolnego
63 Szczerba Marzena nauczyciel fizyki
64 Szczęśniak Alicja nauczyciel wspomagający oraz pedagog-socjoterapeuta
65 Sztarbowska Anna nauczyciel języka niemieckiego
66 Sztark Wioletta kierownik świetlicy
67 Szuba Agnieszka wychowawca świetlicy
68 Ścibisz Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
69 Śledź Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
70 Śleszycki Tomasz nauczyciel języka polskiego
71 Świetliński Rafał nauczyciel historii
72 Tokarska-Miturska Kamila psycholog
73 Truszkowska Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
74 Wilczak Marlena nauczyciel języka polskiego
75 Wojtal Anna pedagog socjoterapeuta
76 Wójtowicz Marzena psycholog
77 Zajma Ewelina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy
78 Zganiacz Damian nauczyciel wspomagający
79 Zientarzewska Olga nauczyciel plastyki oraz wychowawca świetlicy

stan na 18 września 2020 r.