Innowacje

Innowacje, które przyniosły spodziewany efekt, zostały powtórzone dla kolejnych roczników lub też kontynuowane z uczniami zaangażowanymi w daną innowację w kolejnym roku szkolnym.

Ponadto doszły nowe:

Innowacja Kreatywne środy

Innowacja - Czytelnicza

Innowacja Programujemy z PixBlocks.

Innowacja „Kodujemy z Instakod”

......................................................................................................................

Innowacje, które są realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Class Dojo - innowacja 2018 (kontynuacja)

Innowacja matematyczna (kontynuacja)

Innowacja - bilateralna integracja