Informacje na temat 14.10.2019 oraz obiadów

Szanowni Rodzice,

dnia 14 października w Dniu Edukacji Narodowej w szkole lekcji nie ma, a o godz. 12:00 odbędzie się ślubowanie klas pierwszych, na które serdecznie zapraszamy Rodziców.

W dniach 14 października i 31 października lekcji w szkole nie ma - odbywają się wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W tych dniach obiady w szkole będą wydawane dzieciom z zerówki i uczniom, których rodzice zadeklarują potrzebę korzystania z dyżuru opiekuńczego - jednak wiąże się to z koniecznością przekazania informacji do p. intendentki lub przez wychowawcę oraz wniesienia dopłaty, gdyż początkowo w kosztach październikowych podanych na koniec września te kwoty nie były uwzględnione.

Przekazujemy również informację od pani intendentki: osoby, które zgłaszały nieobecność na obiadach dziecka, zanim odpiszą dni nieobecności od kwot na kolejny miesiąc, proszone są, by uzgodniły to ze mną, aby odbyło się to prawidłowo.

Intendent SP374 Ula Rechnio
intendent@sp374.pl

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że odpłatność w mc-u PAŹDZIERNIKU 2019 r. dla oddziału przedszkolnego wynosi 126,50 zł (23 dni x5,50)

Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 11.10.2019 r.

Dane do przelewu:

Odbiorca wpłaty: Szkoła Podstawowa nr 374

ul. Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa

rachunek   nr    05 1030 1508 0000 0005 5039 1074

w tytule wpłat należy wpisać:

Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz miesiąc

 Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie do godz.  9.00

Tel. (22) 610-59-92 wew. 28

 W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza