Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe

Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe dotycząca odwołania zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. P. Szembeka przy ul. Boremlowskiej w Warszawie

W dniach 12-28 listopada w SP nr 374 w Warszawie przeprowadzany był remont klatki schodowej. Mimo iż teren, na którym prowadzone były prace remontowe, odcięty był od pozostałej części szkoły, w dniu 27 listopada poinformowani zostaliśmy, że niektórzy z uczniów skarżyli się na drażniące zapachy, ulatniające się z klatki schodowej. Nadmieniamy, że wobec dużej liczby placówek oświatowych na terenie naszej dzielnicy, w okresie wakacyjnym prowadzone są remonty tych szkół i przedszkoli, które wymagają całkowitej nieobecności dzieci. Jeśli remont ma charakter doraźny, tak jak ma to miejsce w SP 374, prowadzony jest bez przerywania zajęć edukacyjno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego.

Po informacji o skargach uczniów, w dniu 27 listopada przeprowadzona została na terenie szkoły interwencyjna kontrola Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Potwierdziła ona występowanie nieprzyjemnego zapachu, ale nie stwierdziła występowania zagrożenia dla życia i zdrowia przebywających w szkole uczniów. Mimo to Dyrekcja szkoły, działając prewencyjnie, zdecydowała się odwołać zajęcia edukacyjne do końca tygodnia, zapewniając jednocześnie uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pod opieką nauczycieli w innym budynku, aby do poniedziałku porządnie wywietrzyć szkołę.

Podkreślić należy, że remont przeprowadzany był na obszarze odciętym od pozostałej części szkoły oraz wyłącznie z wykorzystaniem materiałów i środków posiadających odpowiednie atesty oraz spełniających wszelkie wymogi i normy bhp. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że istnieje wymóg wietrzenia pomieszczeń przez 14 dni po wykorzystywanych przy remoncie środkach chemicznych. Jest to tylko częściowa prawda. Wymóg ten nie dotyczy całego budynku, a jedynie pomieszczenia, w którym wykorzystane były te środki. Od początku trwania remontu klatka schodowa była odcięta od reszty szkoły i pozostanie odcięta jeszcze przez najbliższe dni, aż do pełnego zakończenia sezonowania użytych środków.

Pragnę nadmienić, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze i priorytetowe. Dlatego też w dniu dzisiejszym zobowiązaliśmy wykonawcę remontu do dodatkowego uszczelnienia remontowanej klatki schodowej, aby mieć całkowitą pewność, że ewentualne drażniące zapachy nie będą się ponownie wydostawać do innych pomieszczeń.

W piątek, 29.11, w godzinach popołudniowych, podczas kontroli przeprowadzonej w szkole, nie stwierdzono już występowania żadnych drażniących zapachów na terenie szkoły.

W imieniu zarządu

Andrzej Opala

Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza