HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 W terminie głównym: 

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym: 

 1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
 2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 14 czerwca 2019 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 r.
 • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r.

 

Sprawdzian ósmoklasisty:

 język polski

 • arkusz standardowy 120 min.
 • arkusz dostosowany do 180 min.

matematyka

 • arkusz standardowy 100 min.
 • arkusz dostosowany do 150 min.

język obcy nowożytny

 • arkusz standardowy 90 min.
 • arkusz dostosowany do 135 min.